skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Generationsskifte: Ny Model For Sælgerpantebreve Er På Trapperne

Generationsskifte: Ny model for sælgerpantebreve er på trapperne

Det er ønsket om at gøre det lettere for unge at komme ind i blandt andet landbruget, der er baggrunden for, at regeringen har sendt en helt ny model for sælgerpantebreve i høring.

Sælger kan udskyde skat af ejendomsavancen

Den nye pantebrevsmodel, som regeringen netop har sendt i høring, skal gøre det attraktivt at lave et sælgerpantebrev, når en ejendom sælges til en ung landmand ved et generations- eller ejerskifte.

-Via et sælgerpantebrev kan sælger lade op til 10 pct. af købesummen stå i den ejendom der sælges. Sælger kan til gengæld får lov til at udskyde skatten på det samme beløb af ejendomsavancen. Der er altså mulighed for opnå en løbende beskatning over årene efterhånden som afdragene betales. Samtidig betaler sælger ikke skatten, hvis afdragene udebliver, siger økonomikonsulent Jens Fog Larsen og fortæller, at netop den tanke, har landbruget længe kæmper for, skulle vinde indpas på Christiansborg. Og nu er det altså lykkedes.

Modellen kan være med til at sætte gang i generationsskifterne

Økonomikonsulent Jens Fog håber, at modellen kan være med til at gøre det mere attraktivt for alle parter at lave et generationsskifte. For med den nye ordning kan man i større udstrækning anvende sælgerpantebreve, og dermed er pantebrevet et godt redskab til at få unge ind i landbruget.

-De sidste penge i en ejendomshandel er gerne de dyrest. Så ordningen kan være en af finansieringsmulighederne. Og der er fordele for både sælger og køber i pantebrevsmodellen, og det er jo en forudsætning for en god aftale, at begge parter får noget ud af det, siger Jens Fog.

Han understreger dog, at der altid skal tages stilling ud fra den konkrete situation og peger på, at blandt andet afdragsbyrden for køber skal tages med i overvejelserne.

VKST er klar til at tage modellen i brug i det øjeblik den er vedtaget

– Kravet til sælgerpantebrevet er, at det skal sendes ind samtidig med avanceopgørelse og med en meddelelse om, at sælger ønsker at udskyde beskatningen. Avancen skal så i stedet beskattes over maksimalt 10 år med lige store rater. Det stiller naturligvis krav til køber om at afdrage sælgerpantebrevet over samme længde, siger Jens Fog Larsen.

Desuden er der krav om, at køber driver aktivt landbrug på ejendommen, og der er krav om, at restbeskatning forfalder hvis sælgerpantebrevet sælges til tredjemand, samt flere andre regler, som man skal opfylde, hvis sælgerpantebrevet skal bruges ved en ejendomshandle i forbindelse med et generationsskifte. Der er altså flere forhold man skal tage højde for, inden man bruger modellen og derfor et teamet af generationsskifte eksperter i VKST også klar til at rådgive i modellens muligheder.

-Hvis modellen vedtages af Folketinget, vil den naturligvis indgå i vores arbejde med generationsskifter på lige fod med alle de andre muligheder, vi bruger til den slags opgaver, siger økonomikonsulenten, der er en del af VKST team af specialister, der arbejder med generations- og ejerskifte, og som opfordrer til, at man kontakter han, hvis man har spørgsmål til modellen.

Forslaget er endnu ikke vedtaget, og det er derfor ikke klar, hvornår det træder i kraft, men der afsættes midler på finansloven til en nedsættelse fra indkomståret 2020.

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV