skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Har Du Lavet Før-høst Kontrakter På Maltbyg?

Har du lavet før-høst kontrakter på maltbyg?

Flere landmænd er havnet i den ulykkelige situation, at de har indgået en før-høst kontrakt på et kvantum, som de – grundet de katastrofalt lave udbytter – ikke kan levere. Disse kvantum-kontrakter er naturligvis juridiske bindende, og firmaet har derfor ret til at kræve det kontraktlige kvantum leveret eller lave en differensregning på det manglende kvantum.

Differensafregning betyder, at man bliver opkrævet et beløb, som svarer til det manglende kvantum gange forskellen på kontraktprisen og den aktuelle pris. Er maltbyggen blevet nedklassificeret til foderbyg, fx som følge af for højt protein, sker differensafregningen med basis i foderbygprisen i kontrakten og den aktuelle foderbygpris.

Kvaliteten SKAL leveres

– Det er rimeligt, at det kan koste ikke at kunne opfylde en “kvantums-kontrakt” i betragtning af, at firmaet normalt har videresolgt det købte kvantum på tidspunktet for kontraktens indgåelse, og i deres videresalg er der ingen nåde: Solgt kvantum og kvalitet skal leveres, siger planteavlskonsulent fra VKST Jakob F. Kjærsgaard, der også driver Kornbasen.dk

Det betyder, at hvis firmaet ikke leverer den kontraktlige maltbygkvalitet (fx 11,5% i før-høst kontrakterne), er der her ingen alternativ foderbygpris, men alene en mulighed om tilbagekøb af kontrakten (= differensafregning med udgangspunkt i den kontraktlige og nuværende maltbygpris). Det koster i øjeblikket den danske grovvarebranche mange penge.

Det ændrer dog ikke ved, at firmaerne godt ved, at en ekstraregning gør ondt hos landmanden

– Det ændrer dog ikke ved, at firmaerne godt ved, at en ekstraregning gør ondt hos landmanden. Derfor er det også min klare opfattelse, at alle firmaer – uden undtagelse – forsøger at finde så “nænsomme” løsninger, som hensynet til deres egen forretning og økonomi tillader, siger Jakob F. Kjærsgaard.

4 løsningsmodeller til landmanden

På KornBasen er de orienteret om fire forskellige scenarier, landmanden kan blive udstillet for fra firmaerne for at opfylde kontrakten:

  • Man kan opfylde manglende kvantum af foderbyg med foderhvede
  • Man får tilbudt at indgå en kontrakt på ny-høst på det manglende kvantum til de priser, som var gældende i den gamle kontrakt
  • Man forhandler sig til et afslag i det beløb, som firmaet har ret til at opkræve. Det er selvfølgelig lettere, hvis man er en “loyal” kunde
  • Er det manglende kvantum lille, bliver det eftergivet – også her hjælper det, hvis man har været en “loyal” kunde

– Jeg vil opfordre til, at du som landmand kontakter firmaet, hvis du ved, at du ikke kan leve op til kontrakten – også selv om kornet stadigvæk ligger hjemme i siloen. Det giver firmaet længere tid til at håndtere de problemer, som det efterlader hos dem, og alt andet lige giver det også grundlag for, at du får så god en behandling, som muligt, siger Jakob Kjærsgaard.

Han påpeger, at du naturligvis også er velkommen til at kontakte folkene på KornBasen, Ole Schou og Jakob F. Kjærsgaard, hvis du er i tvivl om, hvordan en indgået kontrakt skal fortolkes.

Afslutningsvis nævner han, at Dlg ”areal-kontrakt” ikke giver risiko for en differensafregning, da den indgåede kontrakt baserer sig på ”avlen fra et areal” og ikke et kvantum.

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV