skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Hvad Kan Den Nye Ejendomsvurderingslov Betyde For Mindre Landbrug?

Hvad kan den nye ejendomsvurderingslov betyde for mindre landbrug?

Den nye vurderingslov er trådt i kraft, og det kan være svært at få det fulde overblik over, hvad loven betyder for den enkelte ejendom. Ikke desto mindre giver loven anledning til at gøre sig nogle ekstra overvejelser, hvis du er ejer af et mindre landbrug, fordi der er risiko for, at din ejendom ikke fremover bliver vurderet som et landbrug.

Pas på inden du sælger jord fra

Det kan være fristende at sælge et stykke jord fra til en nabo, men med den nye vurderingslov skal du tænke dig om en ekstra gang, inden du sælger fra. Konsekvensen kan være, at du kommer under den grænse, hvor SKAT vurderer din ejendom som et landbrug – en grænse, der bliver mere og mere flydende. Dermed bliver mere usikkert, hvad der kan trækkes fra i driften.

Tag højde for den nye vurdering, hvis du skal købe ejendom

Men også hvis du skal købe ejendom er der grund til at stoppe op en ekstra gang. Køber du en mindre ejendom er der en vis risiko for, at den ændrer status fra landbrug til bolig, og det skal du tage højde for i købsprisen, ligesom du skal overveje, hvordan du vil bruge ejendommen.

Hvis du planlægger at bruge forholdsmæssig store dele af arealerne til andet end landbrug, eksempelvis ridebane, beplantning eller en stor have, så er der en risiko for, at SKAT vurderer at den landbrugsmæssige drift fylder mindre end boligformålet. Også det skal du tage højde for i både købspris og de årlige omkostninger til ejendommen.

Der skal være balance mellem boligen og driften

Generelt ser SKAT på, om der er en fornuftig balance mellem din bolig og din drift. Hvis det er boligen, der er prioriteret højt, mens driften og driftsbygninger er af mindre betydning, så kan det være meget vanskeligt at argumentere for, at der er tale om et landbrug.

Tilsvarende vil en ejendom med for eksempel en specialproduktion på forholdsvis få hektar blive vurderet som landbrug, fordi den landbrugs-mæssige drift er betydelig sammenlignet med boligformålet.

Som det fremgår, er der i alle tilfælde tale om meget individuelle vurderinger.

Bondegårdsreglen bevares

Det er værd at bemærke, at bondegårdsreglen bevares, og det betyder, at den nuværende lave vurdering af landbrugsjord fastholdes. Dermed er der sikkerhed for, at beregningsgrundlaget for jordskatten holdes lavt, og derfor vil jordskatten formentlig ikke stige.

Kontakt din rådgiver

Vurderingsloven har indbygget en såkaldt fredning, der betyder, at den træder i kraft for den enkelte ejendom når ejendommen sælges. Men hvilke konsekvenser vurderingsloven vil få for den enkelte er individuelt for hver ejendom, derfor bør du kontakte din økonomi- eller ejendomsrådgiver, hvis du går med overvejelser om at sælge hele eller dele af din ejendom.

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV