skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Hvem Skal Varetage Dine Forhold, Hvis Du Bliver Alvorligt Syg?

Hvem skal varetage dine forhold, hvis du bliver alvorligt syg?

Uanset om du aktuelt lider af en sygdom, eller du senere bliver ramt af sygdom eller en ulykke, kan en fremtidsfuldmagt sikre dig, at dine forhold bliver varetaget efter dine ønsker af repræsentanter, du selv har valgt.

Landbruget er et aktivt erhverv, hvor der ofte kan opstå farlige situationer. Håndtering af kreaturer, arbejde med store maskiner og besigtigelse af gylletanke er eksempelvis normale hverdagssituationer i landbruget, hvor uheld kan have fatale konsekvenser. Og det sker desværre alt for ofte.

Det er derfor vigtigt, at du som landmand har gjort dig overvejelser om, hvem der skal varetage dine økonomiske og personlige forhold, hvis uheldet en dag skulle ske for dig.

– Spørgsmålet er ikke, hvad årsagen er til, at fremtidsfuldmagten kommer i spil, men derimod om landbrugsvirksomheden kan overleve, uden der er nogen til at træffe de større beslutninger. Det sikrer du dig med en fremtidsfuldmagt, siger advokatfuldmægtig fra Plexus Advokater, Thomas Hermann Lang.

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

Med en fremtidsfuldmagt udpeger du en eller flere personer, der kan varetage dine økonomiske og personlige forhold, hvis du en gang i fremtiden ikke længere selv har evne til det pga. sygdom eller svækket mental funktion eller lignende.

– En fremtidsfuldmagt kan du give til din ægtefælle, dine myndige børn eller en tredjemand, som så kan handle i dit sted, når du ikke længere selv er i stand til det.

Selvom du opretter fremtidsfuldmagten i dag, vil den først blive sat i kraft og virke, hvis du en dag bliver syg eller mentalt svækket. Alternativet til en fremtidsfuldmagt er et værgemål.

– Men en værge har et noget mere snævert råderum end en fuldmægtig, som du selv har valgt, siger den advokatfuldmægtige.

Artiklen fortsætter under videoen.

Hvad kan en fremtidsfuldmagt omfatte?

Hvad fremtidsfuldmagten omfatter, afhænger af, hvad du selv bestemmer, den skal omfatte. Ordningen bygger på princippet om aftalefrihed, og din fremtidsfuldmagt kan derfor skræddersys, så den passer til lige netop dine forhold og ønsker.

Blandt de økonomiske dispositioner, som en fremtidsfuldmagt giver mulighed for, nævner Thomas Hermann Lang, at den fremtidsfuldmægtige blandt andet kan bestyre eller sælge din landbrugsejendom, eller investere i aktier og obligationer eller ansøge landbrugsstøtte.

Blandt de personlige forhold har den fremtidsfuldmægtige mulighed for at fremsætte ønsker til pleje og omsorg, klage over afgørelser eller at søge aktindsigt i en lægejournal.

– Fuldmagten kan være begrænset til et enkelt forhold eller afgrænset til en del af dine forhold eller omfatte alle dine økonomiske og personlige forhold generelt, så den du giver fuldmagten til, får vide rammer til at handle, siger Thomas Hermann Lang.

Hvordan opretter jeg en fremtidsfuldmagt?

Oprettelsen af en fremtidsfuldmagt består af to trin:

  1. Først skal du oprette fremtidsfuldmagten og underskrive den digitalt i Fremtidsfuldmagtsregistret.
  2. Derefter skal fremtidsfuldmagten vedkendes hos en notar, som påtegner fuldmagten.

Herefter ligger fremtidsfuldmagten i Fremtidsfuldmagtsregistret, indtil den eventuelt på et tidspunkt bliver sat i kraft af Familieretshuset, fordi du ikke længere er i stand til at varetage dine forhold.

Hos Plexus Advokater anbefaler de altid, at man tager stilling til fremtiden og for eksempel får oprettet en fremtidsfuldmagt sammen med et testamente.

Du er velkommen til at kontakte Thomas Hermann Lang på telefon 5786 5314, hvis du ønsker at høre mere om en fremtidsfuldmagt eller ønsker hjælp til at udfærdige en.

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV