skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Naturpleje Handler Ikke Kun Om Dyrenes Racer Men Om Management

Naturpleje handler ikke kun om dyrenes racer men om management

For landmændene er interessen steget for naturpleje som driftsgren, og det betyder at flere landmænd deltager i kurser og møder for at blive klogere på udviklingen af naturpleje. Her kan du læse om en landmand, der går i overvejelserne om at lave mere naturpleje og lige nu følger udviklingen tæt.

Stig Larsen som er deltidslandmand, startede for 20 år siden med at afgræsse et par af sine arealer med får, og har siden lavet flere områder med naturpleje. Nu er arealerne for naturpleje lavet langs marker, på naboarealer og folde, som Stig og hans kone har lejet til formålet.

– Jeg synes, at naturpleje er interessant for, det er med til at skabe biodiversitet ved at holde arealerne lyse, der er til gavn for mange planter, fugle og insekter, siger Stig Larsen.

Det er samtidig et ønske for Stig at kunne drive et landbrug med ren naturpleje, og derfor følger Stig interesseret med i udviklingen. For som han ser på det, så tror han ikke, at naturpleje er færdig med at udvikle sig. Derfor deltager han gerne i kurser og møder, for som han siger: ”Det godt at komme ud i byen for at blive klogere,” fortæller Stig Larsen.

Management skal tænkes med ind i naturpleje

Fra hvert møde får Stig en masse brugbare ting med hjem. Der er især en pointe, som han hæfter sig ved, og det er måden, hvordan man som landmand kan tænke naturpleje ind i sin bedrift:

– Det handler ikke kun om dyrenes racer, det handler om management. Derfor handler det ikke om koen er brun eller sort og hvid. Det handler om management og, hvordan naturplejen gennemføres, siger Stig Larsen.

Det er derfor ifølge ham vigtigt at tænke management ind, når man overvejer, hvilke områder man vil lave naturpleje på, for der er mange ting at tage hensyn til. Man skal tage hensyn til balancen i jorden, altså om områderne egner sig til naturpleje hele året eller kun i bestemte sæsoner. Men det skal også være hensigtsmæssigt og effektivt at lave naturpleje:

– Jeg har køer og det er vigtigt, at det er effektivt, så både lastbiler og traktorer kan komme derned. For hvis jeg skal hen og trække køer op til vejen, så kan det godt blive en langhåret proces, siger Stig Larsen.

Stigs arealer er gode nok til naturpleje, men økonomien er også en vigtig faktor. På nuværende tidspunkt har hans arealer ikke den størrelse, som giver det store afkast. Men han er optimistisk og tror på, at naturpleje som driftsgren kan udvikle sig yderligere:

– Så kan dem med mindre naturarealer også få et større afkast ved at lave naturpleje, siger Stig Larsen.

I forbindelse med naturpleje har Stig set de tre pakkeløsninger fra VKST, og er begejstret over de muligheder som pakkerne giver.

– Jeg håber på, at pakkerne vækker interessen hos landmændene til at lave mere naturpleje, siger Stig Larsen.

Nyhed: VKST tilbyder 3 pakkeløsninger, hvis du skal søge om tilskud til naturpleje

Med en stigende interesse hos landmændene for at lave og etablere ny naturpleje, så har VKST samlet 3 pakkeløsninger. Pakkerne er til dig, der ønsker at få vurderet potentialet af dine arealer og til at få ansøgt om naturpleje. Lige nu er ansøgningsfristen rykket frem til d. 30. september. Du kan se vores 3 pakkeløsninger ved at klikke ind her.  

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV