skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Underviser I Rottebekæmpelse: Sådan Forbereder Du Dig På Kurset

Underviser i rottebekæmpelse: Sådan forbereder du dig på kurset

Der er stor efterspørgsel på de kurser, der giver den såkaldte R2 autorisation, så du selv kan bekæmpe rotter på din ejendom. Og har du ikke allerede tilmeldt dig et kursus, er der stadig ledige pladser, og et par gode råd at hente, inden du deltager i kurset.

Underviser på ZBC, Niels E. Vestergaard Larsen, der har guidet deltagere på mange rottebekæmpelseskurser godt gennem undervisningen, giver et par gode råd med til dig, der overvejer at blive autoriseret i rottebekæmpelse på egen ejendom.

Forebyggelse og bekæmpelse

Først og fremmest handler rottebekæmpelse om at give rotterne så få attraktive levesteder på ejendommen som muligt, og så handler det om at holde øje og gribe ind med det samme, hvis der er tegn på rotter, fortæller Niels E. Vestergaard Larsen:

-Sørg for, at der er ryddet op, så rotterne har så få attraktive muligheder for at lave reder som muligt. Undersøgelser har vist, at hvis forholdene er gunstige så kan du gå fra ét rottepar til 862 rotter på et år! Så der er al mulig grund til at få det taget i opløbet, siger underviseren.

Han understreger, at der er mange fordele ved selv at bekæmpe rotterne, for som ejer kan du gå og holde øje med, om der kommer rotter og hvor de er, og dermed bedre bekæmpe dem. Men der følger også forpligtigelser med autorisationen – du skal nemlig løbende registrere, hvor meget gift du bruger, hvad du bruger og hvornår du bruger det.

Det lærer du på kurset: anatomi, gift og IT-registrering  

Kurset starter med en gennemgang af hovedtrækkene i loven om rottebekæmpelse, så du får et indblik i, hvad der ligger bag tilladelsen. Niels E. Vestergaard Larsen lægger vægt på at gøre det hele praktisk og relevant, også selvom det kan lyde kompliceret at blive R2 autoriseret til rottebekæmpelse:

-Vi gennemgår alle dele af kurset stille og roligt, så der er tid til spørgsmål undervejs og så alle føler sig sikre inden vi tager prøven til sidst, siger Niels E. Vestergaard Larsen, -Den afsluttende prøve består af 30 spørgsmål, hvor man maksimalt må have 8 fejl, så det er yderst sjældent, at der er nogen, der består helt uden fejl, fortæller underviseren.

Det må du som autoriseret rottebekæmper

Når du har bestået kurset må du bekæmpe rotter på din egen ejendom, du må altså ikke gøre det for naboen eller på en ejendom hvor du arbejder. Og kursusbeviset er personligt, så du må heller ikke vise andre, hvordan de kan bekæmpe rotter.

-Som rottebekæmper med en R2 autorisation må du bekæmpe rotter på din ejendom, men du har ikke adgang til de stærkeste midler på markedet, men du får adgang til gode, solide midler, som kan klare det meste. Samtidig kommer det bag på nogen, at man ikke må bekæmpe rotter under spaltegulv med en R2 autorisation, minder Niels E. Vestergaard Larsen om. For hvis du skal bekæmpe rotterne under spaltegulve skal du have en R1 autorisation, og det er en noget længere uddannelse.

Tilladelsen betyder heller ikke, at du kan undlade at betale for den kommunale rottebekæmpelse, og den giver heller ikke mulighed for at lægge gift ud permanent.

Hvis du er tilfreds med den kommunale rottebekæmpelse er der ingen grund til at tage kurset, men der er ingen, der kender din ejendom så godt som dig, og som autoriseret bekæmper kan du gribe ind med det samme, der er noget galt – det er meget effektivt.

Husk at få registreringen på plads efter kurset

Når du har bestået kurset, er der endnu lidt arbejde, der skal gøres, inden du får autorisationen. Du skal nemlig selv hjemtage din autorisation, og det gøres via en elektronisk registrering, som koster 230 kr. Du kan først købe bekæmpelsesmidler, når du har fået din autorisation, og det sker ca. en måned efter, at du er registreret.

Autorisationen skal fornys på et opfølgningskursus efter 4,5 år.

Kommende rottebekæmpelseskurser:

20. juni, kl. 8.00 – 16.00 VKST Sorø

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV