skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Udbringning Af Gylle: De Skrevne Og Uskrevne Regler

Udbringning af gylle: De skrevne og uskrevne regler

Nu er det igen tid til at køre gylle, og selvom det er en opgave, der vender tilbage år efter år kan der være god grund til lige at få opfrisket reglerne – både de skrevne og de uskrevne. Og ikke mindst fordi udbringning af gylle er én af tidspunkter på året, hvor vores naboer både kan se, høre og lugte landbruget!

Som nævnt er der både skrevne og uskrevne regler for udbringning af gylle, og her bringer vi de mest gængse af de skrevne regler og giver et par gode råd til, når du udbringer gylle.

De skrevne regler

Ingen udbringning i weekend og på helligdage nær byer og sommerhusområder

Uanset om det er husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse eller slam må det ikke udbringes i weekender og helligdage på arealer, der ligger tættere end 200 meter på byzone eller sommerhusområder.

Ingen udbringning på jord, der er vandmætte, frossen eller dækket af sne

Du må ikke udbringe gylle, slam, biomasse, ensilage, handelsgødning eller restvand ud på arealer, der er vandmættede, frosne eller dækket af sne.

Jorden er vandmættet når du med hænderne kan presse vand ud med hænderne – en situation, som nok er aktuel de færre steder i år. Den vandmættede jord kan kendes ved, at den er vandfyldt selv flere timer efter, at det har regnet.

Det er sjældent spørgsmålet om vandmættet jord giver anledning til tvivl, langt mere aktuelt er vilkårene omkring udbringning på sne eller frossen jord. På jord med afgrøder defineres jorden som frossen, indtil den er optøet i hele pløjelagets dybde – dvs. mindst 15 cm. Ved nedfældning i en etableret afgrøde skal jorden være optøet til under nedfælder dybde. Men det er tilladt at udbringe gylle efter nattefrost, hvis jorden tør op i løbet af dagen.

Jorden er snedækket, når mere end 90 pct. af marklen er dækket af sne på en snedybde på mere end ½ cm. Hvis der bare er rim på jorden eller et drys sne, må du gerne bringe gylle ud.

Pas på skråninger og vandløb

Du skal holde 20 meters afstand til vandløb og søer over 100 m2 og kystvand, hvis skråningen ned til søen eller vandløbet har en hældning på mere end 6 grader.

Hvis skråningen er mellem 6 og 12 grader, er det yderligere et krav, at flydende husdyrgødning skal nedfældes parallelt med vandløb.

Tag billeder af jorden inden du bringer gylle ud

Reglerne efterlader et vist fortolkningsrum, så vi anbefaler, at du tager et billede af arealernes tilstand inden du kører ud, så du kan dokumentere, hvordan de ser ud på udbringningstidspunktet, hvis det skulle blive nødvendigt. Brug evt. en spade, tommestok eller lignende til at dokumentere, at jorden er tøet op i den nødvendige dybde.

Blive opdateret på alle reglerne

Reglerne for udbringning af gylle er beskrevet i gødningsbekendtgørelsen, og du kan desuden læse mere i  Miljøstyrelsens husdyrvejledning og på LandbrugsInfo.

De uskrevne regler

Endelig er der de uskrevne regler, og når det gælder det gode naboskab og god gylle-stil, så er det de uskrevne regler du skal holde dig for øje:

Tag hensyn i trafikken og gør rent efter dig

Sørg for at holde ind til siden, hvis der samler sig en hale af biler efter dig, når du transporterer gylle fra stalden til marken. Og husk at stille en advarselstrekant med markering af glat vej og jordkørsel op, så trafikanterne i god tid kan se, at der er risiko for glat vej (det er faktisk én skreven regel). Når arbejdsdagen slutter skal vejen gøres ren.

Giv naboerne besked om, hvornår du kører gylle

Mange landsbyer har en facebookside, hvor du kan lave et opslag om, at du kører gylle. Det er selvfølgelig altid lidt af en balancegang, fordi det kan skabe mange reaktioner, så et opslag på Facebook kræver, at du i forvejen har et godt forhold til dine naboer og landsbyens beboere.

Derimod er en seddel direkte i postkassen også en god og ikke mindst personlig måde at gøre sine naboer opmærksom på, at nu køres der gylle. VKST har lavet en seddel, som du kan printe ud, udfylde og lægge i postkassen hos naboerne så de ved, hvilke dage vasketøjet skal tages ind.

Kør uden om konfirmationerne

Og sidst men ikke mindst: forårsklassikeren er konfirmationsweekenderne, hvor mange holder fest og så er lugten af gylle ikke det, der står øverst på ønskesedlen. Så hold igen med gyllekørslen op til konfirmationsweekenderne.

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV