skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Nyt Lovkrav: Du Skal Formulere En Miljøpolitik Og Dokumentere Din Miljøindsats

Nyt lovkrav: Du skal formulere en miljøpolitik og dokumentere din miljøindsats

Fra den 21. februar 2021 er det lovpligtigt med miljøledelse på større svine- og fjerkræejendomme. Miljøledelse handler om at gøre indsatser i hverdagen, som påvirker miljøet i en positiv retning – og om at dokumentere det.

Det overordnede mål med miljøledelse er at spare på forbruget og ressourcerne som fx strøm og vand og derigennem få en miljøgevinst. Du kan bruge miljøledelse til at få et overblik over blandt andet forbrug af vand og energi, foderudnyttelse og korrekt opbevaring af olie og kemikalier.

I VKST er miljøteamet optaget af, at miljøledelse også er en gevinst for dig – og ikke blot endnu en mappe til reolen. Derfor har Piil Krogsgaard og hendes kolleger sat de nye krav ind i et enkelt system, der gør det let at sætte mål for miljøindsatsen og dokumentere, hvordan du arbejder med miljøforbedringer på bedriften.

-Udover at sætte konkrete miljøledelsesmål handler de nye krav også om at skrive ned og dokumentere, hvad man allerede gør i dag, siger miljørådgiver Piil Krogsgaard og fortsætter:

-Nogle af de forhold, der indgår i de nye oplysningskrav, vil allerede være en del af bedriftens miljøgodkendelse, det gælder f.eks. kontrol og vedligehold af gyllekølingsanlæg. Men regelmæssig rengøring af fodersiloer vil også være en af de mange af hverdagens rutiner, der kan sættes i system og dokumenteres, fortæller hun.

Dokumenter det, du allerede gør

Andre ting, du allerede gør på bedriften, indgår i oplysningskravet. Det gælder fx uddannelsesplaner, APV, sikkerhedsinstrukser m.m.

Hos VKST får du:

  • En enkel og handlingsorienteret miljøpolitik med konkrete mål
  • Det fulde overblik over krav og vilkår i din miljøgodkendelse, beredskabsplan og plan for vedligeholdelse
  • Gennemgang af ejendommens miljøforhold og en plan for, hvor du kan spare ressourcer
  • Samlet alle eksisterende og nye miljøinitiativer, så de kan dokumenteres overfor myndighederne

Overblik og indblik

Med miljøledelse får du overblik og indblik: Overblik over miljøtiltag og indblik i, hvor og hvordan du skal sætte ind for at opfylde lovkravene til miljøledelse.

-Du får viden om og sætter mål for, hvor du kan gøre en ekstra indsats, som både giver en miljøgevinst, og som kan forbedre dine resultater, siger Piil Krogsgaard og nævner rengøring af ventilation, som et eksempel på, hvor de får økonomisk gevinst ud fra en rutineopgave.

Kun et krav til IE-brug

Miljøledelse er et lovkrav til alle husdyrbrug, der er omfattet af IE-direktivet, dvs. svineproduktioner med flere end 750 stipladser til søer eller flere end 2.000 stipladser til slagtesvin (over 30 kg) eller flere end 40.000 stipladser til fjerkræ.

Derimod er kvægbrug ikke omfattet af reglerne om miljøledelse.

Kontakt os og få styr på miljøledelse inden indberetning

Mange kender allerede VKST’s miljømappe, og har du allerede miljømappen, bliver miljømålene og dokumentationsværktøjet med et årshjul en del af mappen.

Desuden tilbyder vi en kvartalsvis opfølgning på dine indsatser og en årlig gennemgang af din miljørapport, inden du skal indberette den til kommunen, inden udgangen af marts måned.

Du kan læse mere om miljøledelse her, hvor du også kan se vores priser på miljøledelse og miljømappen. Du er også mere end velkommen til at kontakte Piil Krogsgaard for at høre mere.

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV