Øget overlevelse giver motivation og arbejdsglæde

27. februar 2024

Den adfærd man giver opmærksomhed, den kan man ændre. Derfor skal I have den gode overlevelse på dagsordenen. Opfordringen kommer fra griserådgiver Gitte Hansen fra VKST, der peger på sammenhængen mellem øget overlevelse, arbejdsglæde og en bedre bundlinje.

(Artiklen er skrevet af og bragt i Effektivt Landbrug)

-Øget overlevelse i griseproduktionen giver motivation og arbejdsglæde. Der er ingen, der synes, at det er sjovt at trække en død so ud af staldanlægget, eller at aflive grise – hverken store eller små.

Gitte Hansen, der er griserådgiver hos VKST, gør det klart, hvorfor det er så vigtigt at have en strategi for, hvordan man i den enkelte stald kan påvirke overlevelsen blandt grisene, og hvordan man med en række tiltag i hverdagen kan flytte såvel produktivitet som arbejdsglæde i den rigtige retning.

– Husk! – Den adfærd man giver opmærksomhed, den kan man ændre. Derfor skal I have den gode overlevelse på dagsordenen!

Det starter på tegnebrættet

– Alle jer der passer grise, frygter jo ofte at få et kontrolbesøg. Derfor er det også vigtigt, at »de gode rutiner« er klare og fastlagte, så I ikke bliver fanget på fejl, som kunne have været undgået, understreger Gitte Hansen, der påpeger, at det hele egentligt starter ved lederen eller ejeren, der udstikker rammerne og strategien for griseproduktionen.

Her er der flere faktorer, der spiller ind – også de fysiske rammer i staldsystemet. Er der projekteret med mange sygestier? Er sygestierne placeret, så det er muligt at bruge stierne, eller skal dyrene flyttes langt?

Ifølge rådgiveren, så ved man, at der er dyr, der ikke flyttes, hvis det er svært/tungt.

Dyrene skal ikke være i sygestier for at vente på at blive aflivet

– Det første led i en god overlevelse i stalden starter på tegnebrættet. Det handler om, at der skal være den nødvendige plads i stalden til den produktion, som man budgetterer med (antal søer).

– Er der de nødvendige sygestier, som er indrettet til at hjælpe dyrene videre i systemet? Dyrene skal ikke være i sygestier for at vente på at blive aflivet, understreger Gitte Hansen.

elvom det er medarbejderne, der udfører arbejdet, så skal de jo arbejde inden for de rammer, som er opstillet af lederen.

– Mangler der plads, eller er staldsystemet dårligt indrettet, så giver det mere ekstraarbejde at prøve at redde syge dyr.

Synlige mål og resultater

Gitte Hansen understreger endvidere, at det er vigtigt at have den gode overlevelse med i sine produktionsmål.

– Det er muligt, at man definerer en procentandel af aflivede/døde søer på P-rapporten, men det er vigtigt at omregne dette tal til styk, så medarbejdere kan se, når ugen er omme, om det er gået godt eller skidt omkring søernes overlevelse.

Tæl op hver uge og italesæt, om de døde grise er over eller under besætningens normale niveau

Det samme gælder for grise i vækst:

– Tæl op hver uge og italesæt, om de døde grise er over eller under besætningens normale niveau, lyder anbefalingen.

Det er også vigtigt, at medarbejderne ved, hvad gevinsten er ved at få flere dyr gennem staldsystemet til salg fremfor at sende dem til Daka.

I lange perioder har vi haft gode priser på slagtesøer, slagtegrise og salgspriser på smågrise. Gitte Hansen opfordrer til, at man stiller regnestykket op for egen besætning, og hermed illustrerer over for staldens medarbejdere, hvad gevinsten for eksempel er, hvis overlevelsen forbedres med to eller tre procentpoint.

Alle spiller en vigtig rolle i stalden

– Når vi taler om at øge overlevelsen i vores grisestalde, er det vigtigt at få inddraget alle medarbejder i dette arbejde. Alle spiller en vigtig rolle, understreger Gitte Hansen, der blandt andet nævner eksemplet, hvorvidt den drægtige so er fundet/behandlet rettidigt, så hun let kommer i farestalden. Fremfor at hun er kommet for sent i sygestien og måske skal fare der og ikke fysiologisk er i stand til at fortsætte i produktionen, men skal aflives efterfølgende.

Det samme gælder omkring fravænnede grise og klimastald.

Motivation og engagement giver mod på at løse nye og kommende udfordringer og alt dette kan måles på bundlinjen

– Mange ønsker at nå »topresultater« i fravænnede grise pr årsso, men hvis det tal dækker over, at der skal aflives nogle grise i klimastalden, fordi de er svage/små ved fravænning, så skal der være en klar aftale omkring håndteringen af disse grise. Kan de for eksempel hjælpes i en babystald eller lignende?

– Øget overlevelse gavner alle. Gode resultater giver arbejdsglæde. Motivation og engagement giver mod på at løse nye og kommende udfordringer og alt dette kan måles på bundlinjen, slutter Gitte Hansen.

Læs artiklen hos Effektivt Landbrug her.

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.