Øgro som en del af gødningsplanerne

12. maj 2022

Hvad er Øgro?

Øgro er en serie af danske gødningsprodukter produceret af Daka Denmark A/S. Øgro er et 100 % organisk og recirkuleret gødningsprodukt der er lavet af kødben- og børstemel. Produktet er et ikke økologisk gødningsmiddel, der er godkendt til anvendelse i økologisk jordbrug. Der findes 7 forskellige øgro produkter, på markedet, med hver deres sammensætning af kvælstof. Øgro er en organisk gødning. Dette betyder at kvælstoffet først skal omsættes, før det kan blive tilgængeligt for planterne. Kvælstofvirkningen afhænger derfor både af jordtemperaturen og jordfugten, som kan variere mellem marker og år.

Hvorfor interessere sig for øgro?

Øgro må bruges i alle afgrøder også økologiske under den forudsætning, at det indarbejdes i jorden ved udbringning. Har man problemer med at opnå det optimale gødningsniveau ved gylleudbringninger pga. en lav udnyttelse, så kan en kombination af øgro og gylle være en løsning til en mere hensigtsmæssig næringsstofforsyning i hele vækstperioden. Som startgødning vil øgro nemlig hjælpe afgrøden med at komme godt fra start, give afgrøden et bedre dække og sikre større dyrkningssikkerhed.

Som udgangspunkt skal øgro ikke erstatte gyllen, da gyllen er en billigere gødningskilde, men bruges til at supplere gyllen.

Øgro kan være relevant i forhold til sammensætningen af gødningsplaner ud fra de nye gødningsregler som træder i kraft fra 1 august 2022, hvor der er indført en indfasning af nye gødningsregler i økologien, eller i forhold til den stigende efterspørgsel på gylle, som opleves for tiden.

Udbringning af øgro

Produktet er både let at dosere og kombinere med andre gødningstyper. Samtidig er udvaskningen lav. Der kan være visse udfordringer når øgro skal udbringes da det er vigtigt at Øgro-gødningen bliver enten place-ret i jorden eller harvet ned. Effekten af produktet er nemlig mærkbart større, når det har en højere grad af jordkontakt. Risikoen for at måger og andre fugle vil tage det, hvis det ligger oven på jorden bliver også minimeret når det nedfældes.

Kan det betale sig at bruge øgro?

Øgro er, som allerede nævnt, i de fleste tilfælde dyrere end gylle. Det kan derfor blive dyrt at gøde op til de enkelte afgrøders behov med øgro alene. Derfor foreslår vi at man tænker grøngødning ind i sit sædskifte, som kvælstofkilde, da dette bedst vil kunne betale sig. Øgro er stadig relevant til specialafgrøder med høj afregningspris. Men en afgrøde pris, som vi pt. ser på omkring 250 kr/hkg, vil være en væsentlig forudsætning for at anvende øgro som supplement.

For mere læsning om økonomien i Øgro, henviser vi til en tidligere artikel af Darran Thomsen fra februar 2022: https://vkst.dk/oekonomi-i-oegro-til-maltbyg/

Skrevet af juniorkonsulent Jens-Peter R. Paulsen

 

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.