Erfa-gruppe | Professionel økologisk planteavl

Vil du udvikle din økologiske planteproduktion, lære af andre planteavlere og udveksle erfaringer for at forbedre udbytter og indtjening? Så har vi erfa-gruppen for dig. Møderne holdes på skift hos erfa-gruppedeltagerne.

ERFA-grupperne vil have en økologikonsulent fra Økologisk VKST tilknyttet, som faciliterer og deltager i alle møderne. Grupperne sammensættes efter tilmelding. Der vil blive taget hensyn til ønsker om geografisk placering samt tidligere gruppesammensætning.

Læs mere om erfa-gruppen herunder eller kontakt afdelingsleder Carsten Hvelplund Jensen for yderligere information og tilmelding til gruppen.

 Få faglig sparring og inspiration med en erfa-gruppe

I denne gruppe ser vi bl.a. på:

Denne erfa-gruppe henvender sig til professionelle, økologiske planteavlere, der ønsker sparring og kompetenceudvikling, og vi vil blandt andet se på:

  • Nye dyrkningsmetoder og afgrøder
  • Etablering og gødskning
  • Ukrudtsbekæmpelse
  • Dyrkning af specialafgrøder efter deltagernes interesser
  • Efterafgrøder og grøngødning
  • Valg og etablering af vintersæd

Praktisk information om gruppen

  • 7-10 deltagere
  • 4 bedriftsbesøg af godt 3 timers varighed (april, maj, september og oktober)
  • På mødet i maj vil maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen deltage
  • Mulige regioner: Lolland, Falster, Sydsjælland, Midtsjælland, Nordsjælland, Nordvestsjælland, Fyn og Jylland

Ring til Carsten Hvelplund Jensen for at få oplysninger om pris på 2381 3881.

Prisen er per person per bedrift. Skal mere end én deltage fra samme bedrift, skal begge tilmeldes og betale. Gæster er velkomne, når mødet afholdes på egen bedrift.

Sparring og kompetenceudvikling

I en erfa-gruppe får du mulighed for at sparre med andre og få en rådgivers indspil i et forum, hvor I kender hinanden, og derfor er trygge ved at spørge eller kommentere ideer og forslag fra hinanden.

Læs også om

Hos VKST har vi stor succes med at udbyde erfa-grupper inden for alle aspekter af den økologiske dyrkning.

I en erfa-gruppe får du mulighed for at sparre med kolleger fra branchen, samtidig med du får en rådgivers professionelle indspark til det faglige område.

Carsten Hvelplund Jensen

Per Jensen