Udviklingsgruppe for økologiske planteavlere

Vil du diskutere de problemstillinger, vi ser ude i marken i løbet af sæsonen med andre planteavlere? Og vil du have faglig sparring med kollegaer og få faglige input fra økologikonsulenterne?

Så er denne gruppe noget for dig.

Læs mere om udviklingsgruppen herunder eller ring til Carsten Hvelplund Jensen for at få yderligere oplysning eller for tilmelding.

 Få faglig sparring og inspiration med en udviklingsgruppe

Vi ser på sæsonens problemstillinger

I denne gruppe følger vi markerne tæt med et nyt emne for hver mødegang, som er forankret i sæsonens forskellige problemstillinger. Vi skal se på hvordan det ser ud når tingene bare lykkes, men også lære af de steder hvor det er gået mindre heldigt.  Og så skal vi se på hvordan vores handlinger i marken påvirker bundlinjen.

Vi skal blandt andet se nærmere på følgende emner:

  • Etablering, udsæd og gødskning
  • Strigling, radrensning og anden ukrudtsbekæmpelse
  • Efterafgrøder og grøngødning
  • Rodukrudt
  • Maskinomkostninger og strategi med maskinkonsulent Søren Geert Jørgensen
  • Valg og etablering af vintersæd

Udviklingsgruppen vil have en økologikonsulent og juniorkonsulent fra Økologisk VKST tilknyttet, som faciliterer og deltager i alle møderne. Grupperne sammensættes efter tilmelding. Der vil blive taget hensyn til ønsker om geografisk placering. Som noget nyt i år vil vi forsøge at følge de samme marker gennem sæsonen, så vi kan følge sæsonens udvikling tæt.

Praktisk information om gruppen

  • 6-10 deltagere pr. gruppe
  • 5 bedriftsbesøg af 2,5 timers varighed (Uge 17, 19, 21, 26 og 36)
  • Plantedag den 21. juni 2023
  • Pris: 3.000 kr./bedrift.

Vi ønsker at skabe et forum, hvor vi får maksimal læring og udveksling af erfaringer. Du er derfor velkommen til at tage din(e) ansatte med.

Læs også om

Hos VKST har vi stor succes med at udbyde erfa-grupper inden for alle aspekter af den økologiske dyrkning.

I en erfa-gruppe får du mulighed for at sparre med kolleger fra branchen, samtidig med du får en rådgivers professionelle indspark til det faglige område.

Carsten Hvelplund Jensen