Økologisk DBII Tjek

Som de eneste i landet tilbyder VKST et Økologisk DBII Tjek for økologer. Her får du mulighed for at kende din bundlinje lige efter høst, og sammenligne dig med landets bedste økologiske planteavlere

– og du kan bruge det til aktiv driftsoptimering med fokus på dit økologiske sædskifte.

Du kan blandt andet bruge DBII Tjek til at navigere igennem udfasningen af konventionel husdyrgødning. Hvordan ser din bedrift ud med de nye krav til økologer på gødning og sædskifte? Hvor kan sædskifte, afgrødevalg og input optimeres?

Nye gødningsregler og krav til bælgplanter og kulstofbinding kalder på overvejelser og beregninger

Få overblik over helheden og tag de rigtige beslutninger

Få overblikket over den samlede bundlinje for dine afgrøder enkeltvis og samlet for hele bedriften. Hvilke afgrøder tjener du på, og hvilke kan du undvære?

Med et Økologisk DBII Tjek kigger vi på dine afgrøder både økonomisk og i en sædskiftesammenhæng.

Vi forholder os til din bedrift og hjælper dig med at optimere sædskiftet og afgrødevalget under dine forhold. Som noget nyt i år laver vi også beregninger på grøngødning, sædskiftegræs og efterafgrøder. Det giver dig et overblik over helheden og klæder dig bedre på til at tage de rigtige beslutninger.

Det får du med et økologisk DBII Tjek

 • Din bundlinje i alle afgrøder beregnet ud fra dine aktuelle udbytter, priser og omkostninger
 • Sammenligning med andre økologisk planteavleres resultater på afgrøde- og bedriftsniveau
 • Alle relevante resultater i egen rapport ned kommentarer og overskuelige figurer
 • Strategimøde med økologisk planteavlskonsulent, hvor dit fremtidige sædskifte optimeres både fagligt og økonomisk
 • Fællesmøde med sparring og aktuelle input til alle deltagere

Kom i gang i dag

Kom i gang allerede i dag og tilmeld dig til næste sæson, så du kan få en faglig og økonomisk optimering af dit sædskifte. Kontakt Per Jensen eller Josefine Vinfeldt Adler fra VKST, hvis du ønsker at være med.

Faglig og økonomisk optimering af dit sædskifte med et DBII Tjek

Få et Økologisk DBII Tjek hos VKST

Benchmark på sædskifte-niveau:

 • Hvor ligger du i DBII/ha
 • Hvor ligger du i maskinudgifter?
 • Hvor ligger du i forhold til DBI?
 • Hvor ligger du i udgifter til gødning?
 • Hvor ligger du i forhold grøngødning og efterafgrøder? 

Vi anbefaler også at få foretaget en maskinanalyse i forbindelse med DBII Tjek. Dette er dog ikke inkluderet i prisen for et Økologisk DBII Tjek. Kontakt gerne maskinkonsulent i VKST Søren Geert-Jørgensen for yderligere information.

Sammenlign og benchmark på de største øko-afgrøder

 • Vårbyg
 • Vinterhvede
 • Vinterraps
 • Hestebønner

Ønsker du at deltage i Økologisk DBII Tjek, skal du tilmelde dig hurtigst muligt og senest 30. august. Kontakt økologikonsulent Josefine Vinfeldt Adler eller Per Jensen for at tilmelde dig eller for at få yderligere information om Økologisk DBII Tjek.

Sammenlign og benchmark på de største øko-afgrøder med et økologisk DBII Tjek fra VKST

Læs også om

En maskinanalyse giver dig optimalt udbytte af DBII Tjek Mark. Når du kender dine egne maskinomkostninger, har du et bedre grundlag for at tjene penge på din planteavl. En maskinanalyse giver dig et solidt beslutningsgrundlag for at forbedre rentabiliteten i din planteavl med bl.a. en 5-års investeringsplan.

Josefine Vinfeldt Adler

Per Jensen