Økologiske sukkerroer

Hos VKST finder du Danmarks mest erfarne rådgivere inden for dyrkning af økologiske sukkerroer. Vi hjælper dig i gang med økologisk sukkerroedyrkning og holder erfarne sukkerroedyrkere opdateret på den nyeste viden.

Dyrkningen af økologiske sukkerroer kræver det rigtige håndelag og maskiner. Vi rådgiver og hjælper dig med at beslutte, om det er den rigtige afgrøde for dig, og hvad den kræver.

Kontakt Ninna Rieper Boesen på telefon 2921 7647, hvis du har brug for hjælp og sparring til dyrkning af økologiske sukkerroer.

Professionel rådgivning om dyrkning af økologiske sukkerroer

Økologiske sukkeroer – En krævende afgrøde

Vi kan støtte dig gennem de første svære år, til du har fået afgrøden ind under huden. Vi giver faglig rådgivning inden for alle ukrudtsbekæmpelses-strategier: Både den traditionelle med strigling, radrensning og håndlugning, og maskinstrategien, hvor den nyeste teknologi udnyttes.

Vi rådgiver også om robotstrategien med bl.a. Farmdroid.

Vi rådgiver i forbindelse med:

  • Hvor passer sukkerroerne ind i sædskiftet?
  • Hvilke marker egner sig? – ukrudtstryk, jordtype m.m.
  • Udsædsmængde, sortsvalg og etablering
  • Skadedyr og sygdomme
  • Ukrudtsbekæmpelse – falsk såbed, blindstrigling/-radrensning/-brænding, strigling/radrensning i afgrøden (hvor tidligt og hvor ofte), hypning, valg af skær og/eller fingerrensere
  • Hvad gør jeg, når ukrudtet er blevet for stort? (afpudsning? Klünder ukrudtsoptrækker?), rensning i rækkerne – hvad findes der af robotteknologi til dette?
  • Gødskningsstrategi – gødskning af efterafgrøde vs. gødskning i foråret, mængde og type,  før såning eller i afgrøden
  • Udbyttepotentiale og dækningsbidrag for afgrøden, også i sammenligning med bedriftens andre afgrøder og evt. andre økologer med DBII Tjek Økologi

Få nye strategier og idéer

VKST’s økologiske konsulenter har været med fra opstarten i 2017 og deltager aktivt i udviklingsarbejdet med at optimere dyrkningen i Danmark.

Derfor kan vi også hjælpe dig, som er erfaren sukkerroedyrker med at optimere dyrkningsstrategien og opnå bedre udbytter – uanset om du hidtil har dyrket konventionelt eller økologisk.

Jeg ser et bæredygtigt, økologisk landbrug som et landbrug, der ikke bruger kunstige pesticider, kunstgødning og tilpasser sin produktion af fødevarer, så det ikke belaster vores klima mere end, hvad der er holdbart i det lange løb.

RISE-analyse / Arne Juel Jensen / Friland

Jeg har brug for at vide, hvornår jeg er ved at gøre noget forkert, og hvad jeg kan gøre bedre, og det får jeg med den her sparring med VKST.

Rådgivning / Flemming Risbjerg / Skibby

Erfagruppe til økologiske sukkerroedyrkere

Økologisk VKST deltager løbende i forsøg for at optimere dyrkningen og afprøve nye idéer. Ikke mindst i forbindelse med GUDP-projektet ’Økologisk dyrkning af sukkerroer’ (som blev afviklet fra 2018-2021).

I den forbindelse afholder vi løbende gennem dyrkningssæsonen erfa-grupper, som er gratis for alle økologiske sukkerroedyrkere, samt arrangementer, som særligt henvender sig til sukkerroedyrkere.

  • Opstartsmøde med kig mod den nye sæson i januar/februar hvert år
  • Dyrkermøde når roerne er taget op – hvordan gik sæsonen og hvad har vi lært? Hvert år i november/december

Projektet er støttet af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

VKST har stor erfaring inden for dyrkning af økologiske sukkerroer
Få rådgvining i dyrkning af økologiske sukkerroer

Læs også om

Du kan optimere din økologiske planteproduktion med DBII Tjek Økologi. Få indblik i højaktuelle data og mulighed for at sammenligne din bundlinje med tilsvarende økologer.

Ninna Rieper Boesen