Regenerativt landbrug

Økologisk VKST tilbyder rådgivning om regenerativt landbrug. Regenerativt jordbrug genopretter jordens frugtbarhed ved minimal jordbearbejdning og inkorporering af husdyr.

Regenerativt landbrug foregår med opmærksomhed på miljø, natur, menneskers sundhed og klodens velvære. VKST hjælper dig med at rykke din bedrift i en mere regenerativ retning og rådgiver om, hvordan du kan kombinere gamle økologiske dyder med nye teknologier og innovative dyrkningsformer.

Du er mere end velkommen til at kontakte en økologikonsulent i VKST, hvis du har spørgsmål til din regenerative bedrift og ønsker råd og vejledning.

Få professionel rådgivning om bæredygtig dyrkning

Dyrkningsmetoder i regenerativt landbrug

I regenerativt landbrug anvendes dyrkningsmetoder, som genopbygger landbrugsjord til det økosystem af mikroorganismer, det oprindeligt har været. Diversitet er nøgleordet og kan bl.a. opnås ved at placere træer på dyrknings- eller græsningsarealet, som det kendes fra skovlandbrug.

Få vejledning om grønt plantedække året rundt, høj diversitet, minimal jordbearbejdning, integrering af husdyr (især drøvtyggere) og brug af kompost.

Vi rådgiver om:

 • Valg af efterafgrøder, både undersået og sået efter høst – Vi hjælper med at sammensætte en divers blanding, som virker på din jord
 • Integrering af flerårige afgrøder i sædskiftet
 • Etablering og pleje af vedvarende græsmarker
 • Holistisk afgræsning – Planlægning og vurdering af afgræsning
 • Mangfoldige græsblandinger – Etablering og efterfølgende håndtering af græsblandinger med mange arter
 • Integrering af husdyr i dit sædskifte – f.eks. med afgræsning af dine efterafgrøder
 • Optimal behandling og anvendelse af din husdyrgødning
 • Begrænse forstyrrelser af jorden – Faste kørespor, undgå pløjning visse steder i sædskiftet, brug af harve/fræser, dybdeløsning af jorden
 • Kompostering af både plantermateriale og husdyrgødning, samt fladekompostering
 • Diagnosticering af din jord – Nuværende sundhedsstatus og forslag til forbedring
 • Hovedafgrødernes effekt på sammensætningen af mikroorganismer i jorden

Kontakt gerne Ninna Rieper Boesen på telefon 2921 7647 eller Kathrine Hedemand Bak på telefon 2137 1209, hvis du vil vide mere om vores rådgivning i regenerativt landbrug.

Jeg har brug for at vide, hvornår jeg er ved at gøre noget forkert, og hvad jeg kan gøre bedre, og det får jeg med den her sparring med VKST.

Rådgivning / Flemming Risbjerg / Skibby

Tværfaglig rådgivning med fokus på økologien

Vi kan tilbyde faglig rådgivning om regenerativt landbrug og samtidig vejlede dig om regler inden for økologisk fødevareproduktion.

Vi kan rådgive dig om dyrkningsmetoder inden for regenerativt jordbrug, som opbygger jordens fertilitet uden at gå på kompromis med miljøet, f.eks. no-till og holistisk afgræsning. Vi hjælper med at træffe de rigtige beslutninger, når du omlægger til regenerativt jordbrug og om, hvordan du integrerer husdyr i dit sædskifte.

Vi samarbejder internt med konsulenterne i resten af VKST-huset, så du får en helhedsorienteret og tværfaglig rådgivning om regenerativt landbrug.

Læs også om

Vi kan hjælpe dig med omlægning af dit husdyrhold, samt give dig råd om afgræsningsstrategier, grovfoderproduktion og alle de generelle regler, samt indberetninger for alle typer af økologisk husdyrhold.

Jens-Peter R. Paulsen

Ninna Rieper Boesen