Strategi og handlingsplan

Når man vil udvikle sin virksomhed, er det vigtigt at tænke strategi og handlingsplaner ind i virksomhedsdriften. Hos VKST kan vi hjælpe dig med at få struktur på tankerne og skabe dig det nødvendige overblik.

Udvikling kræver overblik, men det kan være svært at få sat tankerne, ideerne og drømmene i faste rammer, når hverdagen blot kører på sine faste rutiner.

Med en strategiproces hos VKST, kan du dog være hjulpet rigtig godt på vej mod en styrket fremtid. Kontakt gerne virksomhedsrådgiver Lars Falster på telefon 2482 6147, hvis du ønsker at få sat struktur på fremtiden og blive mere attraktiv over for banken – vi starter med en uforpligtende snak om dine tanker og ideer for fremtiden.

Få struktur på fremtiden med en strategi- og handlingsplan

Fordele ved strategi og handlingsplan

Som sparringspartner hjælper vi dig med at skabe overblikket og mulighederne og får sat handling bag dine tanker og ideer, og finder de helt rigtige løsninger for lige præcis dig, din familie og bedrift, og får lavet en konkret handlingsplan, der viser vejen fra tanke til handling.

Der er mange gevinster ved at lægge en langsigtet strategi. Du tager en tur i helikopteren sammen med os og får det overblik, der kan give nye perspektiver på din bedrift og ikke mindst styrke økonomien.

En gennemarbejdet og overskuelig plan og strategi med klare mål styrker dermed både din ledelse og dine økonomiske resultater. Når vi laver et strategiforløb med dig, analyserer vi hele virksomhedens resultater og hele set up’et i din ejendom. På den måde afdækker vi alle potentialer og forbedringsmuligheder i virksomheden med henblik på at øge din indtjening.

Derudover er der en lang række fordele ved at arbejde med din strategi for fremtiden:

  • Du sikrer din virksomheds konkurrencedygtighed
  • Du får sat struktur på alle dine overvejelser, og du får skabt overblikket
  • Du bliver bedre klædt på til at møde bank og kreditforening
  • Du får en bedre økonomi, når du undgår at spilde tid og penge på kortsigtede løsninger
  • Du får lettere ved at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere, når du har en klar strategi med synlige mål, som giver motivation
  • Du får generelt mere ro på, fordi du ved, hvad du vil opnå på den lange bane

Bliv attraktiv over for banken

Med en langsigtet plan for fremtiden med klare mål og en tydelig struktur, vil du også opleve stor imødekommenhed i banken.

Når du kan fremvise en konkret handlingsplan, hvor tingene er meget mere nuancerede, og du har en plan for, hvad du vil gøre, og i øvrigt kan vise en øget indtjening netop på baggrund af den mere strukturerede indsats, bliver banken mere rolig. Dermed bliver muligheden for at låne penge større og på længere sigt baner det også vejen for eventuelt at få lov af banken til at udvide virksomheden.

Det er den bedste form for rådgivning, man kan få. Blandt andet på grund af den sparring har jeg i dag en meget bedre likviditet, jeg har ingen kassekredit og ingen banklån.

Rådgivning / Flemming Risbjerg / Skibby

Strategi i landbruget omhandler også familien

Strategi er grundstenen til en solid fremtid, og det gælder ikke kun dig og din virksomhed. Når det drejer sig om landbrug og den langsigtede strategi for virksomheden, handler det også om valg og tilvalg inden for familielivet og familiens økonomi.

Derfor ser vi ofte, at strategiforløbet bliver udviklet og planlagt sammen med både dig og din partner. Det er nemlig vigtigt at få vendt alle tanker og overvejelser i forbindelse med bedriften – også din partners.

Det er sundt at få vendt bøtten på hovedet

Landmand Claus Vinther-Nielsen fra Stege havde gang i alt for mange ting på bedriften, men alt for lidt tid. Men hvor skal man starte, når bedriften både tæller slagtesvin, markbrug, salg af halm til udlandet og noget maskinstationsarbejde?

I 2016 blev det klart, at der var alt for få timer i døgnet. Spørgsmålet var, hvad han skulle vælge fra for at få bedre tid? Og hvor var den største økonomiske gevinst? En konkret plan var svaret for Claus og hans kone Jette.

Læs hele historien med Claus i artiklen her.

Læs også om

Du kan også læse meget mere om, hvordan du kan forretningsudvikle din virksomhed ved at forøge værditilvæksten. Eller du kan få et professionelt setup med gårdråd eller en bestyrelse.

Lars Falster

Casper Elkjær Christensen