Opsigelse af medarbejdere – og sygdom

5. december 2017

Reglerne for afskedigelse af medarbejdere rummer mange faldgruber, ikke mindst når medarbejderen er sygemeldt, og straffen for at træde forkert kan være en stor erstatning.

Af John Breving, seniorkonsulent VKST Jura

For mange arbejdsgivere er afskedigelse af medarbejdere en af de værste ledelsesmæssige opgaver. I nogle tilfælde ender sagen i en konflikt, der også kan involvere fagforeningen. Det er derfor vigtigt at have styr på, hvilke regler der gælder for ens ansatte.

Ikke alle er beskyttet mod usaglig afskedigelse

Konflikter i forbindelse med en opsigelse består ofte i, at den afskedigede stiller krav om erstatning for usaglig afskedigelse. En usaglig afskedigelse defineres ved, at opsigelsen hverken er rimeligt begrundet i virksomhedens eller i medarbejderens forhold, og den økonomiske erstatning er typisk mellem en til seks måneders løn.

Det er en udbredt misforståelse, at alle medarbejdere har ret til en erstatning, hvis opsigelsen er usaglig. Der er faktisk kun to grupper af medarbejdere, som er beskyttet mod en usaglig afskedigelse; nemlig

1) funktionærer, og

2) ansatte på en virksomhed omfattet af en overenskomst.

Der findes således ingen hjemmel til at tilkende øvrige medarbejdere en erstatning, selvom opsigelsen utvivlsomt savner et sagligt grundlag.

Sygdom kan være legitim fyringsgrund

For funktionærer og overenskomstansatte er sygdom lovligt forfald, og dermed vil en opsigelse i denne situation som udgangspunkt være usaglig.

Et højt sygefravær kan dog legitimere en afskedigelse på baggrund af en konkret vurdering i den enkelte sag. De faktorer, der spiller ind, er bl.a. sygdommens længde, sygefraværets hyppighed, sygefraværets ulempe for arbejdsgiver, som alt andet lige er størst på en mindre virksomhed, hvor der ikke er så mange muligheder for at uddelegere opgaven.

Tilbage står, at ansatte som hverken er funktionærer eller overenskomstansatte, heller ikke er beskyttet mod afskedigelse begrundet sygdom, med mindre sygdommen er udtryk for et handicap.

Ulovlige opsigelser – graviditet og langvarig sygdom (handicap)

For alle på arbejdsmarkedet, hvad enten de er funktionærer, overenskomstansatte eller har andre ansættelsesforhold, gælder to beskyttelseslove, som skal tages meget alvorligt: Overtrædelser kan koste erstatning på op til 12 måneders løn.

  • Ligebehandlingsloven. Loven beskytter mod afskedigelse begrundet i graviditet, barsel eller forældreorlov.
  • Forskelsbehandlingsloven. Loven beskytter bl.a. mod afskedigelser af handicappede medarbejdere. En medarbejder anses for handicappet i lovens forstand, hvis medarbejderen har en sygdomsrelateret funktionsbegrænsning af lang varighed (typisk 10-12 måneder).

Handicap og fleksjob – giv agt

Hvis medarbejderen er handicappet i lovens forstand, skal arbejdsgiveren – før der lovligt kan skrides til opsigelse – have taget væsentlige initiativer for at fastholde medarbejderen på arbejdsmarkedet. Det gælder også for en fleksjobber, som er handicappet i lovens forstand.

En god fremgangsmåde før afskedigelse af medarbejdere med længerevarende sygdomsforløb eller fleksjobbere er: Foretag en grundig vurdering af, om der foreligger et handicap i lovens forstand. Domstolene ser bl.a. på, om arbejdsgiveren på opsigelsestidspunktet vidste eller burde vide, at der forelå et handicap.

Vurderes medarbejderen at være handicappet, skal du undersøge, hvad der skal til for, at den pågældende kan blive på arbejdsmarkedet. Tjek også offentlige støttemuligheder. Hvis du herefter kan dokumentere omkostninger og gener, der udgør en uforholdsmæssig stor byrde for virksomheden, kan det gøre opsigelsen lovlig, selvom medarbejderen er handicappet i lovens forstand.

Anbefalinger

  • Søg juridisk rådgivning før påtænkt opsigelse. Det er let at komme galt afsted.
  • Det er reelt kun funktionærer og overenskomstansatte, der er beskyttet mod usaglig afskedigelse.
  • Vær opmærksom på, at alle ansatte er beskyttet af ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven. Overtrædelse medfører ret til erstatning på op til 12 måneders løn.
  • Bemærk at langvarig sygdom, som indebærer en funktionsbegrænsning på arbejdsmarkedet, eller en diagnose herpå efter kortere sygemelding, ofte vil være udtryk for et handicap.

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.