Optimal Ukrudtsbekæmpelse til Vårsæd: Strategier og Tidsmæssige Overvejelser

2. maj 2024

Af: Økologikonsulent: Josefine Vinfeldt Adler

Ukrudtsbekæmpelse er en afgørende del af dyrkningen af vårsæd og kræver omhyggelig planlægning og strategi. Forårets våde vejr har givet udfordringer med at få afgrøderne i jorden, og kan nu give udfordringer for ukrudtsbehandlingen. Kører du ud i en for våd jord risikerer du, foruden at lave jordtrykninger, også at få lavet større jordaggregater som kan blive trykket op omkring afgrøden. Dette er især et problem for en konsumafgrøde som linser, der foruden at være skrøbelig, også skal høstes lavt uden at der kommer sten med.

Blindstrigling: Effektiv Bekæmpelse af Frøukrudt

Blindstrigling er en af de mest effektive metoder til bekæmpelse af frøukrudt i vårsæd. Det er en mekanisk proces, der udføres før afgrøden kommer op, hvilket gør det muligt at fjerne op til 80-90% af det potentielle ukrudt.

Den optimale timing for blindstrigling er afgørende for dens succes. Det er et samspil mellem flere faktorer, herunder afgrødens sådybde, temperatur, ukrudtsarter og vejrudsigt. Ved at udføre blindstrigling inden ukrudtet spirer frem, kan du opnå den bedste effekt. For vårsåede kornsorter er det ideelle striglevindue normalt 3-5 dage efter såning ved temperaturer på 10-15 grader. Ved køligere forhold kan det være nødvendigt at vente længere, mens ved varmere vejr kan strigling udføres tidligere. For bælgsæd kan der ofte nås flere striglinger før fremspiring på grund af deres dybere sådybde. Hold øje med ukrudtet – der skal strigles inden de første ukrudtsplanter får kimblade.

Blindstrigling skal udføres med korrekt teknik og timing for at opnå optimale resultater. Det indebærer normalt at strigle i en dybde på op til 2 cm og med en hastighed, der sikrer, at strigletænderne vibrerer fra side til side. Det er vigtigt at være opmærksom på jordens tilstand og afgrødens udvikling under striglingen for at undgå skade på afgrøden. Man kan følge med i afgrøden og ukrudtets udvikling ved at lægge en glasplade (fx en vinduesramme) ned et repræsentativt sted i marken. Derved kan man hæve temperaturen 2-3 grader, og få 1-2 dages forspring i hvor langt afgrøden og ukrudtet er. Herved kan man stoppe blindstriglingen i tide, inden man får ramt afgrøden når den er mest sårbar. Tricket med glaspladen er derfor en god metode til at vide hvornår man skal stoppe blindstriglingen og i stedet vente på at det er tid til en ukrudtsstrigling eller radrensning.

Ukrudtsstrigling og radrensning

Udover blindstrigling er der andre metoder til ukrudtsbekæmpelse i vårsæd, herunder ukrudtsstrigling og radrensning. Ukrudtsstrigling udføres normalt, når kornafgrøden har fået 2 blade og bælgafgrøden er ca. 4 cm høj, og det kan være en effektiv måde at kontrollere ukrudt på. Ved strigling køres der i 2 cm dybde i kornet, og 3 cm’s dybde i bælgsæden.

Billede 1: Ukrudtsstrigling af hestebønner på let jord. På dette stadie gøres det med forsigtighed, mens hestebønnerne godt kan klare et større tempo og nogle flere ”tæsk” når de får noget mere størrelse. Billede: Darran Thomsen.

Video 1: Bemærk de små fine spirer fra ukrudtet. Det er lige præcis her du skal ud med striglen. Video: Darran Thomsen.

Den første radrensning i korn kan ske så snart kornet er synligt og har to blade, men gør det forsigtigt så kornet ikke bliver dækket til. Ved den første radrensning kører man i 2 cm’s dybde, mens man kan sænke dybden en anelse ved næste radrensning. Under denne radrensning kan man hyppe 4-5 cm jord ind omkring planterne for at tildække ukrudtet. Hold øje med hastigheden. Høj fremkøringshastighed giver en større tildækning end en lavere hastighed.

Radrensning i bælgsæd foretages når planten har 2-4 blade og gennemføres ofte over to gange, med 10 dages mellemrum. Sidste radrensning kan ske frem til at ærternes fangarme begynder at lukke rækkerne, eller at toppen af hestebønnerne rammer radrenseren.

Radrensning er en effektiv metode, især ved en stor bestand af aggressive ukrudtsarter som agerkål, hanekro og kamille.

Vigtigheden af Korrekt Timing og Vejrmæssige Forhold

Under alle former for ukrudtsbekæmpelse er timingen afgørende. Det er vigtigt at reagere hurtigt på ukrudtets fremspiring og at udføre bekæmpelsesaktiviteter under passende vejrforhold. Regnvejr kan forsinke udførelsen af ukrudtsbekæmpelse, men det er vigtigt ikke at undlade at handle på grund af vejret, medmindre jorden er drivvåd.

Konklusion

Effektiv ukrudtsbekæmpelse i vårsæd kræver nøje planlægning, korrekt timing og brug af passende metoder. Ved at kombinere blindstrigling, ukrudtsstrigling og radrensning kan landmænd opnå optimal kontrol over ukrudtet og maksimere deres afgrøders potentiale. Det er vigtigt at være opmærksom på vejrforholdene og afgrødens udvikling for at sikre den bedst mulige bekæmpelse af ukrudt.

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.