skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Få Overblik Over økonomien I Roedyrkningen Med En Maskinanalyse

Få overblik over økonomien i roedyrkningen med en maskinanalyse

Hvad sker der med maskinøkonomien hvis arealet med roerne udvides, mindskes, eller helt udfases? I øjeblikket er det, et af de helt store og meget relevante diskussionsemner på Sydhavsøerne samt Syd-og Vestsjælland. VKST Maskinrådgivning kan give dig overblik over, hvilke maskinøkonomiske konsekvenser det har, når arealet med roer ændres.

Mange roedyrkere går i øjeblikket med overvejelser om at omlægge sædskiftet helt eller delvist, men for mange er det forbundet med en vis usikkerhed omkring indtjeningen. Derfor tilbyder VKST maskinanalyse til dig, der står overfor netop denne problemstilling.

Maskinøkonomien i roedyrkningen er individuel

Mange spørger med rette ind til, hvordan ændringer i arealet med roer påvirker arbejdstimer, traktortimer og generelt den samlede maskinøkonomi. Det værste du kan gøre, er at gøre som alle andre. Vores analyser viser, at de individuelle forhold på den enkelte ejendom er helt afgørende for økonomien i roedyrkningen.

Det er især den samlede mandskabsudnyttelse, der kan blive den afgørende faktor for, om der er god økonomi i roerne – og netop mandskabsudnyttelsen er meget individuel. For nogle ejendomme giver roedyrkning god beskæftigelse om efteråret, hvis man råder over sin egen optager, mens det selvsagt ikke har betydning, hvis roeoptagningen er udliciteret.

Derfor kan den rigtige størrelse på roearealet måske netop være det, der skal til for, at tage toppen af høstpresset, give risikospredning i sædskiftet og eventuelt give bedre tid til at så raps og efterafgrøder i en travl august måned.

Gratis temamøde om maskinøkonomien i roedyrkningen

Hvis du bestiller og får lavet en maskinanalyse med fokus på roedyrkning, får du samtidig mulighed for at deltage i et gratis temamøde med fokus på maskinøkonomien ved roedyrkning. På mødet får du præsenteret konklusionerne fra maskinanalyserne, og du får dermed mulighed for at sammenligne dine resultater med andre.

Maskinanalysen skal bestilles inden den 1. marts 2019 og udføres i 1. halvår af 2019. Mødes holdes juni måned, nærmere information følger.

Af Søren Geert-Jørgensen, maskinkonsulent i VKST

Læs mere om maskinanalyse på roeejendomme her.

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV