Overløb fra rensningsanlæg forurener vandløb

30. juli 2021

Store skybrud øger risikoen for, at rensningsanlæggene bliver nødt til at lukke urenset spildevand ud i vandløbene ved de såkaldte overløb. Samtidig arbejder kommuner og stat for at forbedre vilkårene for fisk og andre dyr i vandløbene – men det er nyttesløst, så længe der bliver ved med at være overløb.

Hvert år er der 5.000 overløb med urenset spildevand, der løber direkte ud i vandløbene. Overløbene sker i forbindelse med store regnskyl, hvor rensningsanlæggene og kloaknettet ikke kan håndtere de store mængder regnvand. Og i takt med, at der er flere og flere skybrug stiger risikoen for overløb og dermed forurening af vandmiljøet.

Med overløbene kommer der kvælstof, fosfor og organiske og kemiske stoffer ud i vandløbene og videre ud til kysterne. De selv samme vandløb og kyster som ifølge vandplanerne er sårbare og skal beskyttes mod tilførsel af næringsstoffer. Det giver ingen mening. Og derfor undrer det mig, at Miljøstyrelsen ikke har mere fokus på overløbene fra rensningsanlæggene og ikke stiller flere krav til rensningsanlæggene.

Sidste år så vi, hvordan der fossede spildevand ud i Øresund og det samme sker flere andre steder på Sjælland. Hvorfor ser Miljøstyrelsen igennem fingere med overløbene?

Alle skal bidrage til et bedre vandmiljø. Landbruget har reduceret brugen af kvælstof og fosfor markant over en længere årrække og får stadig flere krav om kvælstofreduktion. Er det ikke på tide, at lovgivningen om spildevandsrensning bliver strammet, så vi sikrer at det vand, der forlader rensningsanlæggene altid harmonerer med de krav landbruget bliver stillet til kvælstofreduktion? Hvis det ikke sker, så står vi om 10 år i samme miljømæssige situation, fordi forureningen fra spildevandet ikke er reduceret og så udebliver de miljømæssige gevinster ved kvælstofreduktion i andre sektorer.

Jeg håber, at der kommer fokus på de mange overløb, der er skyld i, at urenset spildevand løber direkte ud i vores vandmiljø.

Læserbrev af Harald Palmvang, Bestyrelsesmedlem i Landboforeningen Gefion.

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Planteavl

7. august 2023

Landmand om årets frøhøst: Jeg kan ikke huske, at det har været så besværligt i 20 år

Planteavl

4. september 2023

Status på høst 2023: Lille, dyr og besværlig høst

Tilmeld dig
Nyt fra VKST

Bliv opdateret på de seneste nyheder, arrangementer og gode tilbud med VKST Nyhedsbrev. Tilmeld dig her:

Navn(Påkrævet)