Overløb fra rensningsanlæg udgør en stigende trussel mod vandmiljøet

25. maj 2018

Gefion har fokus på spildevands betydning i forhold til vandmiljøet. Urenset spildevand tilfører nemlig kvælstof, fosfor, organisk stof og andre miljøfremmede stoffer til miljøet. Samtidig skal landbruget reducere brugen af kvælstof og fosfor.

Derfor sætter Gefion i de kommende måneder fokus på spildevandets betydning i vandmiljøet og præsenterer konkrete tilfælde og paradokser.

5.000 årlige overløb forurener vandmiljøet

Hvert år er der 5.000 overløb[1] med urenset spildevand, der løber direkte ud i vandmiljøet. Overløbene sker i forbindelse med store regnskyl, hvor rensningsanlæggene og kloaknettet ikke kan håndtere de store mængder regnvand. Og i takt med, at der er flere og flere skybrug stiger risikoen for overløb og dermed forurening af vandmiljøet.

De knap 5.000 overløb tilfører kvælstof, fosfor og organisk stof til vandløb, søer og kystvande, som ifølge vandplanerne er sårbare og skal beskyttes mod tilførsel af næringsstoffer.

Alligevel er det kun 366 spildevandsanlæg, der i vandplanerne er pålagt tiltag, der skal mindske overløb fra kloaknettet og rensningsanlæg. Langt de fleste spildevandsanlæg går altså fri og skal intet gøre for at reducere antallet af overløb og dermed store mængder næringsstoffer til vandmiljøet.

Det selv samme vandmiljø, der er årsagen til, at landbruget skal reducere kvælstoftilførslen.

Vandløb ved sommerhusområde, der er stærkt påvirket af spildevand. Foto: Gefion, maj 2018

De miljømæssige konsekvenser af overløb undervurderes

Vi står ikke alene med den opfattelse, at overløb af spildevand er et overset problem. I august 2017 gav direktør i Dansk Miljøteknologi, Jørn Jespersen (tidligere formand for Landbrugskommissionen), udtryk for at overløb er et overset miljøproblem.

Og overløb sker endda med kommunernes velsignelse! Det er nemlig kommunerne, der giver forsyningsselskaber og rensningsanlæg tilladelse til at have et vist antal overløb om året.

Overløb har store konsekvenser for miljøet i vandløbene. De medfører erosion og de store mængder organisk stof gør, at der bruges ekstra meget ilt, når organisk stof omsættes og der opstår derfor akut iltmangel i vandløbene. Derudover medfører overløbene fosforforurening af søerne, og de store mængder kvælstof får algerne til at blomstre ved vores kystvande. Urenset spildevand er meget skadeligt for vandmiljøet!

Og samtidig med, at der sker overløb med kommunernes velsignelser, så skal blandt andet landbruget reducere brugen af kvælstof og fosfor af hensyn til vandmiljøet.

Alle skal bidrage til et bedre vandmiljø

Vi er af den klare holdning, at alle skal bidrage til et bedre vandmiljø. Landbruget har allerede reduceret bruget af kvælstof og fosfor markant over en længere årrække. Nu skal der fokus på de mange overløb, der er skyld i, at urenset spildevand løber direkte ud i vores vandmiljø.

Vi er også af den klare holdning, at vi skal se på vandplanerne med helt nye øjne og derfor arbejder Gefion målrettet på at få realistiske målsætninger i vandplanerne. Det gør vi blandt andet, når vi de kommende måneder besøger folketingsmedlemmer med budskabet om, at der er andre faktorer end landbruget, der har betydning for vandmiljøet og at vi skal have realistiske målsætninger i vandplanerne.

[1] Jf. Punktkilder 2016 v. Miljø- og Fødevareministeriet / Miljøstyrelsen

Yderligere oplysninger hos:

Erik Hansen Blegmand

Erhvervspolitisk konsulent

Tlf. 61204009

ehb@vkst.dk

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.