skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Pas På Græsmarken I Tørken

Pas på græsmarken i tørken

De sidste uger har været solrige og varme, det var længe ventet efter et køligt forår. Græsvæksten har efter de store nedbørsmængder været høj og de fleste fik bjerget et godt første slæt med en god mængde og kvalitet. Men græsmarkerne begynder at bærer præg af manglende vand og det er vigtigt at være opmærksom på ikke at dødbide sine græsmarker den kommende tid. Tørkeindekset ses nedenfor og især her på de østlige egne er vi ramt af tørke.

Figur 1. Tørkeindeks i Danmark, d. 11-06.

Uden udsigt til nedbør i den kommende tid, betyder det som nævnt en nedgang i den høje græsvækst vi har set de seneste uger. Specielt på grovsandet jord her på Sjælland vil man se en stor vandmangel i græsset og specielt på områder med strukturskader og dermed lille rodudvikling i græsset.

Regler for afgræsning under tørke

Der gives ikke længere generel dispensation til at man må sætte sine dyr på et mindre areal og fodre dem under tørke. Landbrugsstyrelsen accepterer, at akut berørte landmænd agerer ud fra situationen på deres egen bedrift, og tager deres forholdsregler, når det er absolut nødvendigt.
Det vil altså sige når græssets vækst er gået helt i stå, og der ikke er mere græs tilbage må dyrene gå på et udeareal (der ikke behøver at være en græsmark), som overholder minimumspladskravet per dyr. Dyrene kan tildeles suppleringsfoder på arealet eller på stald, hvis dyrene har adgang hertil. Så snart der igen er vækst i græsmarkerne, skal dyrene på græs igen.

Du skal sikre dig, at dyrene kommer ud mindst 6 lyse timer i døgnet og notere tiltaget pga. risiko for dødbidning af græsmarken i logbogen.

Ved en kommende kontrol skal du kunne dokumentere hvilke tiltag, der er foretaget og hvor længe det har været nødvendigt af afgræsse på et mindre areal end normalt eller have dyrene på andet udeareal. Dokumentation kan eventuelt suppleres med billeder. Det er således ikke nødvendigt at søge om dispensation hos Landbrugsstyrelsen.

Muligheden for afgræsning på reduceret fold gælder indtil græsset er i god vækst igen og under forudsætning af, at der ikke er andre egnede afgræsningsarealer på bedriften og græsmarkerne risikerer at blive så ødelagte af afgræsning, at det får varige konsekvenser for græssets genvækst.

Det kan selvfølgelig diskuteres hvornår der ikke er mere græs tilbage på en mark. Rent fagligt mener vi, at det kan forsvares at sige, at det er der ikke når græsset når under 6 cm´s højde. Hvis dyrene i en tørkeperiode bider græsset ned under denne højde, bliver græsset dødbidt. Når der kommer vand igen vil græsset være alt for længe om at regenerere og komme i vækst igen.

Yderligere oplysninger kontakt Sophie T. Madsen

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV