Perioden for udbringning af gylle er forlænget for dele af Sjælland, Fyn og Bornholm

28. september 2023

Vi har tidligere udsendt en oversigt og forklaring til reglerne for udkørsel af husdyrgødning her i efteråret. Vi fornemmer en vis usikkerhed i forståelse af reglerne omkring udbringning – Så hermed en opdatering af regler for udbringning samtidig med en opdatering på forlængelse af perioden for udkørsel af flydende husdyrgødning i visse kommuner på Sjælland.

I perioden fra høst indtil 1. oktober

 • I denne periode må du udbringe flydende husdyrgødning til:
 • Vinterraps
 • Etablerede overvintrende fodergræsmarker
 • Udlæg af græs eller kløvergræs udsået senest i forbindelse med forårssåning m. slæbeslanger.
 • Det er ikke tilladt at udbringe flydende husdyrgødning til udlæg etableret i majs.
 • Undtaget fra udbringning senest 1. oktober er arealer med 30 pct. mere nedbør end klimanormalen. Se kort nedenfor, hvor det er de grønt-mærkede kommuner som må udbringe flydende husdyrgødning indtil 15. oktober.
  • Omfattede kommuner (grønt-mærkede på kortet): Albertslund, Allerød, Assens, Ballerup, Bornholm, Egedal, Faaborg-Midtfyn, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hørsholm, Kerteminde, Lyngby-Taarbæk, Odsherred, Odense, Rudersdal, Rødovre og Stevns.

I perioden fra høst indtil 15. oktober

 • I denne periode må du udbringe flydende husdyrgødning til frøgræs (frøgræs som afsættes til et frøfirma).

I perioden fra d. 1. september til 1. november

 • I denne periode må du ikke udbringe fast husdyrgødning.

Efter d. 1. november afhænger udbringningsperioden af jordtypen:

 • jb 7-9 må du efter 1. november tilføre fast husdyrgødning
 • jb 5-6 og jb10-11 må du efter 1. december tilføre fast husdyrgødning
 • jb 1-4 må du efter 1. februar tilføre fast husdyrgødning

Ovenstående udbringningsperioder for de forskellige jordtyper gælder både for udbringning på arealer med græs, vintersæd, efterafgrøder og barjord forud for vårafgrøder. Den faste husdyrgødning skal på barjord nedbringes senest 4 timer efter udbringningen, ved harvning eller pløjning. På græs og vintersæd skal den fast husdyrgødning ikke nedbringes.

Opbevaring af fast husdyrgødning

Fast husdyrgødning kan opbevares på flere måder fx møddinger og markstakke.

Møddinger

Møddinger skal indrettes så:

 • Der ikke er udvaskning som kan komme i kontakt med vandløb, søer eller grundvand.
 • Siderne og bunden af møddingspladsen skal være robuste og tætte, så der ikke kommer gødning på jorden omkring.
 • Bunden skal have afløb fra laveste punkt til opsamling af møddingsaft, der føres gennem tætte, lukkede ledninger til en beholder.
 • Bunken skal overdækkes med vandtæt materiale (eks. presenning) straks efter udlægning.

Markstakke

Marstakke skal indrettes så:

 • Husdyrgødningsbaseret kompost må opbevares i marken, hvis tørstofprocenten er 30 pct. eller derover. Dybstrøelse er komposteret efter i 3-4 måneder i gennemsnit, og kan derefter lægges i markstak (dog 1-2 måneder for fjerkrægødning).
 • Frisk husdyrgødning må ikke lægges i en markstak
 • Markstakken skal overdækkes med vandtæt materiale (eks. presenning) straks efter udlægning.
 • Kompost må kun ligge samme sted i marken i 12 måneder og ikke på samme sted igen før efter 5 år.

Der skal føres årlige optegnelser med kort over placeringen.

Både møddinger og markstakke må ikke etableres eller udvides inden for følgende afstande:

 • 30 m til naboskel
 • 15 m til offentlig vej og privat fællesvej
 • 25 m til levnedsmiddelvirksomhed
 • 15 m til beboelse på samme ejendom
 • 15 m til vandløb, dræn og søer over 100 m²
 • 50 m til almene vandindvindingsanlæg
 • 25 m til vandindvindingsanlæg

Ved yderligere spørgsmål, kontakt din Økologikonsulent

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.