skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
UTV til jordprøver og jordbundsanalyser

Få aktuel viden om P og K på markniveau med jordprøve/jordbundsanalyse

Hos VKST tilbyder vi at udtage, analysere og kommentere jordprøver og lave en jordbundsanalyse på din bedrift.

Jordprøver og den efterfølgende jordbundsanalyse kan have afgørende betydning for udbyttet af marken, og det kan blive dyrt at spare dem væk.

En enkelt mark kan både have god jord og dårlig jord, og handler du i blinde uden at kende din mark i dybden og uden at være bevidst om eksempelvis markens behov for kalk, kan det blive dyrere for dig end nødvendigt.

Jordprøver af hele marken

For at sikre den bedste og mest præcise jordbundsanalyse, udtager vi jordprøver fordelt over hele marken.

Prøverne udtages af erfarne folk fra planteavlskontoret med ATV, GPS og automatisk. Udtagningsudstyret sikrer en ensartet og sikker udtagning. Prøverne analyseres som standard for: Reaktionstal (Rt), Fosfortal (Pt), Kaliumtal (Kt) og Magnesiumtal (Mgt).

Kommentering af prøver sker både på ejendoms- og markniveau, det sikrer at data let kan importeres ind i dit markstyringsprogram. Alle resultater uploades til Dansk Mark Database, som sikrer, at du altid kan genfinde dine resultater.

N-min prøver – Er din mark fuld af næringsstoffer?

Få indsigt i det aktuelle kvælstofniveau på den enkelte mark, og find ud af, om markerne er rigeligt forsynet eller mangler kvælstof.

Med en N-min-prøve finder du markens mængde af nitrat- og ammoniumkvælstof, og du finder ud af, om marken har et reelt behov for yderligere tilførsel. Det er særligt nyttigt for dig, der bruger tildeling af husdyrgødning i efteråret og på arealer, hvor forfrugten har været andet end korn.

Fordele ved jordbundsanalyse

  • Beslutningsværktøj til at kunne reducere P og K på mark- og ejendomsniveau
  • Beslutningsværktøj til kalkningsbehov og kalktype
  • Resultater uploades til Dansk Mark Database
  • Dansk landbrug laver egne ringanalyser, som sikrer kvaliteten af analyserne
  • Kommentering af analyser på markniveau, som kan importeres i Mark Online og Næsgård Mark
  • Resultaterne sendes til din planteavlskonsulent
  • Vi finder selv rundt på bedriften, så du behøver ikke at være hjemme

Pris på jordprøve-udtagning

Standard Rt, Pt, Kt, Mgt240 kr./stk.
100 prøver (25% rabat)180 kr./stk.
75-100 prøver (20% rabat)192 kr./stk.
50-75 prøver (16% rabat)202 kr./stk.
40-50 prøver (14% rabat)204 kr./stk.
30-40 prøver (10% rabat)216 kr./stk.
20-30 prøver (5% rabat)228 kr./stk.
Startgebyr ved under 10 prøver 550 kr.

Pris på N-min prøver

N-min-analyse selvudtaget1095 kr./stk.
N-min-analyse 1. prøve eller JB4 prøver1900 kr./stk.
N-min-analyse 2. prøve og følgende prøver / JB4 prøver1600 kr./stk.

Pris på jordprøve og jordbundsanalyse er inklusiv kort og kommentarer, og din planteavlskonsulent sørger for det hele. N-min prøver er inkl. kommentering og beregning af tilgængelig kvælstof i marken, til direkte brug i din gødningsplan.

Kontakt din konsulent i VKST Planteavl

Vil du vide mere om jordprøver og jordbundsanalyse, eller ønsker du at få foretaget jordprøver, er du mere end velkommen til at kontakte VKST Planteavl på telefon 7027 9000 eller ved at bruge kontaktformularene her på siden.

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV