Ring til os på tlf. 7027 9000

Markbesøg
Det betaler sig at have ét eller flere markbesøg i vækstsæsonen. Med et markbesøg får du et bedre beslutningsgrundlag i forhold til, hvornår der skal sprøjtes, med hvad og hvor meget.

Du kan spare penge og høste mere, når doseringen er tilpasset forholdene. Derfor er det vigtigt hele tiden at forholde sig til markplanen og lave justeringer når det er nødvendigt.

På et markbesøg drøfter vi blandt andet:

  • I april og maj kigger vi på optimale planteværnsløsninger
  • I juni drøfter vi næste års sædskifte, sortsvalg og der er mulighed for at planlægge sprøjteplan for efteråret
  • I juni drøfter vi også mulighederne for at dyrke helt andre afgrøder og optimere driften

Det er vigtig hele tiden at forholde sig til markplanen og lave justeringer, når det er nødvendigt.

Erfagruppen giver dig sparring og nye ideer
Vi har stor succes med vores erfagrupper, hvor vi mødes ude på bedrifterne til en snak om, hvad der lige rør sig på det aktuelle tidspunkt.

I en erfagruppe får du indblik i, hvordan andre håndterer udfordringerne i planteavlen og inspiration til at optimere dit markbrug.

Erfagrupperne er ledet af en konsulent, der giver sit faglige indspil på møderne.