skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000

Planteavlsmøde 2020 er i år blevet aflyst på grund af corona. VKST Planteavl har derfor valgt at afvikle fem forskellige live-webinarer som erstatning for dagen.

På webinarene kan du få viden og indsigt i nogle af de emner, vi skulle have drøftet på det store Planteavlsmøde.

Her kan du se optagelserne af de 5 webinarer

Positionsbestemt dyrkning – Hvor er pengene?

v. Jeppe Berner, planteavlskonsulent i VKST

Mange maskiner er forberedt til positionsbestemt tildeling, og mulighederne udvikles hele tiden. Men hvor ligger fortjenesten for planteavleren? Få svaret i dette webinar!

 

Nyt om produkter, sorter og dyrkning

v. Søren Holmgren, planteavlskonsulent i VKST

På webinaret gennemgår Søren Holmgren de vigtigste plantefaglige emner før starten på den kommende sæson. Tips og gode råd om, hvordan man etablerer den perfekte vårbyg med den billigste ukrudtsbekæmplese, som også hæmmer tidslerne.

Vi har desværre ikke fået de nye svampemidler godkendt i hvede, men der er stadig håb for Balaya. Hvilken plan skal man lægge? Hvad skal man købe? Hvilke alternativer er der? Og hvor tidligt skal man starte behandlingen i foråret?

Rigtig mange avlere kæmper med græsukrudt og har behandlet i efteråret – men opfølgning er nødvendig i foråret. Hvilket middel er bedst til prisen?

De fleste rapsmarker er lykkedes rigtigt godt, og de gror stadig her i november måned. De gror så godt, at der faktisk er risiko for, at de bliver overfrodige. Hvordan skal man håndtere gødskningen i sæsonen, enkelt- eller flere tilførsler, og er der penge i at vækstregulere dem i foråret?

Der er rigtig mange spørgsmål, og på dette webinar kan du få svaret! Webinaret er gratis, og alle interesserede er velkomne til at deltage. Tilmeld dig her på siden og bliv klar til ny viden om produkter, sorter og dyrkning.

Landbruget skal levere CO2-reduktion – kan man handle kulstof?

v. Ole Schou, planteavlskonsulent i VKST

Den danske regering har besluttet at arbejde for en reduktion af CO2-udslippet på 70% inden år 2030, målt med 1990 som udgangspunkt. Hvis det skal nås, betyder det, at mange af de arbejdsgange og strukturer, vi anser som normale i samfundet, skal ændres drastisk og gentænkes. CO2-certifikater, som beskriver en mængde CO2, har i flere år været en handelsvare, som virksomheder, der ønsker en ”grøn profil”, kan købe.  Virksomheder, der har meget svært ved at omstille sig, kan fx købe CO2-certifikater af de virksomheder, der har nemmere ved at omstille produktionen til mindre CO2-udslip.

Og det gælder i høj grad også for landbruget. Det er ofte blevet nævnt, at de faktorer, der for alvor kommer i spil i CO2-reduktionen, bliver; ”Boliger, Biler og Bønder” – helt mundret formuleret. For det er her, man mener, at de største udslip sker i øjeblikket, og en indsats bliver mest effektiv.

Dansk landbrug, og dermed Planteavlen, skal derfor overveje, hvilke tiltag der kan indføres for at reducere CO2-udslippet i produktionen. Det kan være anvendelse af N-gødninger, som produceres på effektive fabrikker med en ”mindre CO2-belastning”. Eller dyrkning af endnu flere efterafgrøder, som opfanger mere CO2, eller reduktion af jordbehandling, som dels sparer fossilt brændstof (diesel), og dels nedsætter omdannelsen af organisk stof i jorden med frigivelse af CO2. Hvis der er dokumentation for, at de nævnte tiltag reelt reducerer CO2-udslippet fra produktionen, kan denne besparelse sælges som CO2-certificater. Der nævnes tal som 300-800kr pr ha.

Er det virkeligt muligt, og hvad sker der så med det krav, som landbruget selv skal opfylde og levere ?

Den bedste såmaskine – I teorien og i praksis

v. Jakob Antonissen, planteavlskonsulent i VKST

Selve såningen af en afgrøde er hele fundamentet for dens udbytte. Hvis såningen er gået skævt, er der sjældent noget, der kan rette op på fejlen. Samtidigt er det en af de dyre opgaver, ofte med maskiner i den halve eller hele milllion-klasse, som gør såning til en balance mellem kvalitet og omkostning. Derfor har VKST sat fokus på såmaskiner – i dette webinar specielt de såmaskiner, der er bygget til at så direkte, både med skive- og tand-såskær.

For at udfordre maskinerne, gennemførte vi en afprøvning med såning af vinterraps direkte i frøgræsstub. Da vinterraps helst skal sås medio august, er det ofte vanskeligt at nå en rettidig såning med den traditionelle jordbehandling. Afprøvningen skete i rødsvingel, hundegræs og engrapgræs, uden jordbehandling efter høst, under ganske vanskelige forhold, da jordskorpen var ret tør.

På webinaret gennemgår vi fem forskellige såmaskiner og ser dem arbejde i græs-stubben, med film fra såningen, og vi ser på selve resultatet af raps-såningen:  Hvilken såmaskine gav den bedste raps-mark? Dette bliver sammenholdt med omkostningerne – hvilken såmaskine klarer opgaven til den laveste pris?

 

Maskinomkostningerne stiger – uanset størrelsen på bedriften!

v. Søren Geert-Jørgensen, maskinkonsulent i VKST

Videoen kommer, når webinaret er afviklet.

Størrelsen på landbrugsbedrifterne i Danmark bliver stadigt større, og det ser ikke ud til, at udviklingen vil stoppe foreløbigt. Blandt andet fordi det med moderne maskiner kan lade sig gøre at drive meget større arealer effektivt, end man kunne for blot 10 år siden. Elektronisk overvågning, GPS, automatik og forbedrede maskinsystemer giver en stærkt forbedret kontrol med driften.

En af de oftest hørte argumenter for at øge ejendommens størrelse, dvs. at drive flere hektar, er at man forventer at få lavere omkostninger til maskinerne, set over årene. Vel at mærke omkostning pr. drevet hektar. De seneste opgørelser fra vores studier viser imidlertid at dette IKKE nødvendigvis er tilfældet. Og ISÆR IKKE, at omkostningerne ikke stiger yderligere gennem årene, når ejendommen bliver større.

  • Hvorfor stiger omkostningerne pr. ha?
  • Er det reelle nødvendige investeringer i maskinerne – som følge af udviklingen i de teknologiske muligheder?
  • Hvad kan vi gøre for at gå imod tendensen og tjene flere penge?

Hør mere om vores rådgivning

Læs mere om vores planteavlsrådgivning her, eller kontakt os, hvis du vil høre mere. Du kan kontakte os på telefon 7027 9000 eller mail kontakt@vkst.dk.

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV