Mark- og gødningsplan

Hos VKST kan din planteavlskonsulent hjælpe dig med markplanlægning og gødningsplan, samt din sprøjteplan og -journal.

Med en mark- og gødningsplan skaber vi overblik over dine arealer, gødningskvoter og efterafgrøder, så du er sikker på at opfylde de lovmæssige krav samtidig med, at vi optimerer din planteavl.

Vi står for det hele med både udarbejdelsen af markkort og beregning af gødningskvoter, ligesom vi naturligvis har styr på de gældende regler og krav, der skal overholdes indden for gødningsregnskab m.m.

Tag fat i din planteavlskonsulent og få hjælp til gødnings- og markplanlægning.

 

Vi har overblikket over reglerne på området og sikrer, at kravene til dit markbrug overholdes

Med mark- og gødningsplanen får du:

  • Overblik
  • Sparring om afgrødesammensætning
  • Styr på dine efterafgrøder
  • Markplan inkl. markkort over dine arealer
  • Gødningsregnskab og indberetning heraf
  • Fællesskema

Vi har overblikket over reglerne på området og sikrer, at kravene til dit markbrug overholdes.

Har du husdyrproduktion sørger vi for, at der er overensstemmelse mellem antallet af dyreenheder og gødningsregnskab.

Under udarbejdelsen af markkort og gødningsplanen er der mulighed for, at du sammen med din konsulent får sat fokus på blandt andet sortsvalg, afgrødevalg og sædskifte, optimal anvendelse af husdyrgødning, samt valg af handelsgødning, der svarer til dine afgrøders næringsstofbehov.

Ved at bruge en planteavlskonsulent fra VKST har du derfor mulighed for at optimere dit markkort og din planteavl på den bedst mulige måde ved hjælp af markplanlægning.

Sprøjteplaner og sprøjtejournal

Har du brug for hjælp til at få udarbejdet en sprøjteplan, klarer vi også den. Vi tager udgangspunkt i din ejendom, og vi ser med faglige briller på, hvordan du får lagt den bedst mulige strategi for sprøjtningen.

Vi hjælper dig også med den lovpligtige sprøjtejournal, hvor vi står for selve indberetningen.

Kom i gang lige efter høst

Vi anbefaler, at du går i gang med gødnings- og markplanlægningen nu og ikke venter til senere på året. Det er der flere gode, grunde til:

  • Du får et mere præcist budget med de korrekte mængder af såsæd, gødning, planteværn og forventninger til udbytte
  • I forhold til sprøjtejournalen er det en fordel, at behandlingerne i løbet af sæsonen stadig ligger nogenlunde frisk i erindringen

Tag fat i din planteavlskonsulent, hvis du ønsker at komme i gang med gødnings- og markplanlægning.

VKSt hjælper med markplanlægning, sprøjteplaner og gødningsplan

Læs også om

Hvad tjener du på din planteavl?

Kend din bundlinje lige efter høst med DBII Tjek Mark, der er et benchmarkingprodukt, der styrker den professionelle planteavlers mulighed for at optimere og udvikle planteproduktionen med udgangspunkt i højaktuelle data.

Christian Iuel

Lars Skovgaard Larsen