Gødskning af vinterhvede med nulparcel

Hos VKST kan vi hjælpe med at få optimal udnyttelse i marken og vinterhveden ved hjælp af en nulparcel. En nulparcel er en god indikator for kvælstofbehovet og kan bruges både med og uden gylle.

Nulparcellen er en ugødet plet i marken på 3×3 meter, hvor man måler baggrundsoptagelsen af kvælstof, som jorden stiller til rådighed. En nulparcel kan populært sammenlignes med en omvendt N-min prøve i vækstsæsonen, hvor man også kan måle mineralisering af kvælstof fra afgrøderester (forfrugtsværdi) og tidligere tildeling af organisk gødning.

Vil du vide mere eller bestille en nulparcel? Så kontakt planteavlskonsulenter Jeppe Berner Hansen jbh@vkst.dk eller Kristian Bang Davidsen kbd@vkst.dk.

Få en god indikator for kvælstofbehovet med en nulparcel

Fordele og ulemper ved nulparcel

Fordele:

Ulemper:

  • Optimal udnyttelse af gødning
  • Kan vurdere udnyttelse og restbehovet efter gylle
  • Kræver ikke markhistorik – kun et bud på udbytteforventningen
  • Kræver en 3-delt strategi for kvælstofgødning
  • Målingen ligger sent i stadie 37-39 (medio maj)

Anlæggelse af nulparcel

Nulparcellen og evt. maksparcel anlægges i et repræsentativt område af marken i samarbejde med en konsulent fra VKST, inden den første tildeling af gødning.

Nulparcellen tildækkes ved hver gødningstildeling (billede 1), og ud fra N-optag og vurdering af vinterhveden i nulparcellen kan mineraliseringen (billede 2) og N-behovet bestemmes.

Sammen med nulparcellen kan der evt. anlægges en eller flere maks.parceller, som kan indikere evt. behov for ekstra kvælstof.

Anlæg af maksparcel

Sammen med nulparcellen kan der evt. anlægges en eller flere maks.parceller, som kan indikere evt. behov for ekstra kvælstof. Maksparcellen anlægges ved siden af nulparcellen samtidig med gødningstildelingen.

VKST måler kvælstofoptagelsen i nulparcellen og den omgivne mark samt evt. maksparceller i st. 37-39 (medio maj).

Det er så lige at få et par andre øjne på, som kommer ganske kort tid efter høst. Og det gør da, at man lige får snakket om nogle andre områder, som vores faste konsulent ellers ikke så tit kommer ind på.

DBII Tjek / Jens Ellegaard / Dalmose

Beregning af kvælstofbehov

Det optimale kvælstofniveau for marken fastsættes ved at måle SN-værdi i nulparcellen med Yara N-sensoren (se billede 3 i bunden af siden), hvor ud fra man kan beregne behovet for kvælstof i den sidste tildeling.

Hvis der anvendes gylle i marken, anlægges nulparcel mellem to gyllespor (som vist på figur 1). I gyllespor 2 laver man en kontrolleret ”helligdag” med gyllevognen eller alternativ lukning af gyllebommen i halv eller hel arbejdsbredde.

Anlæggelse af nulparcel ved brug af gylle. Lad VKST hjælpe dig
Bestil nulparcel hos VKST

Pris: Bestilling af nulparcel

Bestilling af anlægning og måling i nulparcel skal ske inden første tildeling af gødning eller senest d. 15. marts. Prisen for anlæggelse af nulparcel og måling i en mark koster 2.000 kr. Vil du have flere marker med nulparceller, koster de efterfølgende marker og nulparceller 750 kr.

Eksempel: Nulparceller på 5 marker med måling i st. 37-39 (ca. medio maj) er prisen: 2.000 kr. + 4 x 750 kr. = 5.000 kr.

Bestilling af nulparcel skal ske til planteavlskonsulenter Jeppe Berner Hansen jbh@vkst.dk eller Kristian Bang Davidsen kbd@vkst.dk.

Læs også om

Det er altid muligt at lære mere. Deltag i en af VKST erfa-grupper med fokus på præcisionslandbrug, og høst erfaringerne fra andre landmænd.

Jeppe Berner Hansen

Kristian Bang Davidsen