Planteværnsmidler har fået nye afstandskrav til veje, boliger m.m.

21. maj 2024

På flere planteværnmidler fremgår det nu, at der skal holdes afstand til veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. Hvad betyder det, og hvordan skal det håndteres? Det giver artiklen og tabellen fra Planteavlsnyt.dk dig svar på.

Efterhånden som planteværnsmidler godkendes eller godkendelser fornys, kommer der nye afstandskrav ved anvendelse i nærheden af veje, boliger, institutioner og offentlige arealer. Planteavlskonsulent Lars Skovgaard fra VKST har skrevet en artikel om de nye krav og samlet et udpluk af de mest gængse produkter og de tilhørende afstandskrav i en overskuelig tabel.

Du kan se et udsnit af tabellen herunder, og hele tabellen kan ses i artiklen på planteavlsnyt.dk, som også linker ind til hele tabellen med alle produkterne.

Cykelsti er også vej

Afstanden til veje regnes fra dér, hvor der kan færdes trafikanter. Det tæller også gående og cyklister. En cykelsti eller en græsrabat, hvor gående kan færdes, tæller altså med til vejen.

Afstand til boliger, institutioner mv. er til skel, da det er her, mennesker kan blive eksponeret.

-Der er mange, som spørger om, hvordan disse ting skal fortolkes, men hvis man tænker på, hvor der kan være mennesker, som kan blive eksponeret for pesticiderne, er det lettere at forstå, forklarer Lars Skovgaard.

Kontrol og sanktion

Sanktionen for overtrædelse vil være bøde, men hvis du ikke overholder afstandskravet, kan det også blive tolket som ulovlig anvendelse, hvilket er omfattet af reglerne om konditionalitet.

-Derfor er det vigtigt, at det sprøjtede nettoareal, som skrives i sprøjtejournalen, tager højde for midlernes afstandskrav til hhv. vandmiljø, §3-natur og veje, beboelse, mv., så du kan redegøre for, at reglerne er overholdt i en kontrolsituation, skirver Lars Skovgaard i artiklen på planteavlsnyt.dk.

Kontrollører har i dag hjemmel til at udtage jordprøver, hvis der opstår usikkerhed, om en zone er sprøjtet eller ej.

Læs hele artiklen og se eksempler på forskellige etiketter på produkter med de nye krav i artiklen på Planteavlsnyt.dk her.

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.