Potentialet for vækst i økologiske nødder

24. maj 2024

Af økologikonsulent: Jens-Peter Paulsen

Økologisk nøddedyrkning er i Danmark en produktionsform som har stort potentiale, da der importeres store mængder af økologiske nødder fra udlandet. Fra 2020 til 2023 steg arealet med økologisk dyrkede nødder fra 54 hektar til 372 hektar ifølge tal fra Landbrugsstyrelsen, hvilket viser en mere end syvdobling af produktionen på kun tre år.  På trods af den store stigning er der et uudnyttet potentiale, da efterspørgslen stadig overstiger udbuddet. Samme tendens ses globalt hvor produktionen heller ikke kan følge med efterspørgslen.

Den danske nøddeproduktion

I Danmark er der især arter som hasselnød, valnød og ægte kastanje, der anses for at have det største potentiale. Arter som hjertenød kan også være en mulighed, da træet trives godt i vores klima. Afsætningen af økologiske nødder sker primært til private, detail, hoteller og restauranter, som har interesse i friske nødder. Afsætter benytter sig af egen hjemmeside eller pluk selv til afsætning af deres produkter. Ofte sælger økologiske produkter, godt hos forbrugerne som er interesseret i at støtte lokale og bæredygtige landbrug.

Nøddeproduktionen i ha (tal fra 2022)

Type nødAntal økologiske haForventet tid før træet bære nødder (podede træer)
Hassel142Ca. 4 år
Valnød62Ca. 4-5 år
Ægte kastanje59Ca. 5 år
Hjertenød0Ca. 4 år

Kilde: Økologiske nødder ICOEL 2022

Økonomien i Økologiske nødder

Når det kommer til økonomien af nøddedyrkning, er det vigtigt at være opmærksom på de initiale investeringer og den tid det tager, før træerne begynder at bære frugt. Podede træer giver et hurtigere udbytte og kan være mere pålidelige i udbyttet, sammenlignet med træer dyrket fra frø, men de er også dyrere at anskaffe. Derudover kræver nøddedyrkning en løbende pleje og vedligeholdelse for at opretholde en sund afgrøde.  Det er altid en god ide at sprede sine indkomstkilder, så man ikke er afhængig af nødder alene. Især da sen nattefrost kan resultere i lave eller intet udbytte. For at sikre sig yderligere, er det en god ide at kombinere nøddeproduktionen med andre afgrøder, hø til slæt, eller dyrehold, som kan supplere indtjeningen, mens træerne vokser sig store.

Selvom etableringen tager tid, og investeringen er stor, dels i plantemateriale, dels i arbejde, så kan forretningen godt være rentabel. Med den rette planlægning, pleje og diversificering af afgrøderne kan økologisk nøddedyrkning være en attraktiv mulighed for landmænd.  

ICOEL har i 2023 lavet et værktøj som kan hjælpe en til at udregne omkostningerne der er forbundet med nøddedyrkning, det kan man finde her: https://icoel.dk/planteavl/oekonomi-i-dyrkning-af-oekologiske-noedder/

Tilskud og krav

Det er muligt at søge frugt/bær tillæg på 4.000 kr. pr. hektar. For at opnå tillægget, skal arealet fremstå som en plejet kultur i veldefinerede rækker, med max 10 m mellem rækkerne. Arealet skal drives med henblik på høst/salg af nødderne. Retningslinjerne gælder for levende træer, så plant lidt flere end tilskudsgrænsen i tilfælde af, at nogle af træerne går ud. Desuden kræver det at arealet er mindst 0,3 ha for at kunne søge støtten. Kombination med dyr er tilladt, så længe frugt-/bærproduktion er det primære. Samdyrkning af forskellige arter er tilladt, men minimum én art skal opfylde mindstekravet til plantetal pr. hektar. Frugt/bær tillægget forudsætter normalt, at der plantes podede træer (for ægte kastanje og valnød), det kræver dispensation for frøformeret materiale fx til bestøver træer. (Kilde: Vejledning om Økologisk Arealtilskud 2024).

Planteafstand og træer pr. ha

ArtPlanteafstandTræer pr. haMinimumskrav til frugt og bær tillæg, træer pr. ha
Hasselbuske5*2,5-3 m660-800600
Hassel podet på tyrkisk hassel5*3,5-4 m500-560225
Valnød7,5*7,5 m170100
Ægte kastanje9*9 m120100

Kilde: Nøddekatalog ICOEL 2023

Dyrkningstips  

  • Placering: Nødder trives bedst i lune omgivelser, pas derfor på frosthuller og kølige områder.
  • Valg af arter: Sørg for at vælge arter og sorter som trives godt i det danske klima, rådgivning kan hentes hos dit lokale rådgivningsfirma. Bestil gerne materialet i god tid. Hvis dine arealer er økologiske, skal udplantningsplanterne også være det. Der kan søges dispensation i OrganicXSeeds. Husk at bestille flere planter af samme sort for at sikre bestøvning og frugtsætning. Husk at hassel er vindfølsom og derfor har glæde af læhegn. Valnød er følsom for nattefrost, og sene sorter er derfor at foretrække. Generelt gælder det at jo flere sorter og arter man dyrker, jo mere robusthed kommer der i systemet. 
  • Forbered din jord: Sørg for at jorden er klar til træerne/ buskene. Den mest velegnede jord skal være veldrænet og velgødet, og den skal holdes fri for ukrudt og sten.
  • Plantningen: Sørg for at træerne har den rigtige afstand, og at planteantallet stemmer, hvis der skal søges støtte til frugt og bær tillæg.
  • Vanding: Nødder kræver regelmæssig vanding, især for nyplantede træer og buske for at kunne trives. Plant om efteråret. Hvert fuldvoksent træ eller busk burger 5-10 l vand pr. uge i tørre perioder. Vand evt. rigeligt en gang ugentligt for at fremme dyb rodvækst. Det er oftest nemmest at vande med slanger eller vogn.
  • Ukrudtskontrol og skadedyrsforebyggelse: Det anbefales at ukrudtsbehandle i en halv meters radius rundt om træerne det 1. år. Derved opnås forhold, der øger tilvæksten og forstyrrer mus mosegrise og hasselsnudebiller. Forbyg mus- og mosegriseskader ved at lægge hønsenet eller muslingeskaller omkring rødderne ved plantning.
  • Vildt: Sørg for indhegning eller plantning i vækstrør, for at beskytte de unge træer.

Kilde: Hortiadvice A/S og SEGES

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.