Q & A: Spørgsmål og svar om de skattemæssige konsekvenser af den nye ejendomsvurdering

2. maj 2023

Alle ejere af en ejendom, der er omkategoriseret i forhold til den nye ejendomsvurdering, har nu fået besked fra Vurderingsstyrelsen via e-boks. De nye vurderinger giver naturligvis anledning til en masse spørgsmål om de skattemæssige konsekvenser. Mange forhold vil være individuelle fra ejendom til ejendom, men her får du nogle af de mest stilede spørgsmål og deres svar her.


Da vi ikke kender den nye vurdering af ejendommen, kan vi ikke beregne hvad ejendomsskatten bliver efter en omkategorisering. Ejendomsskatten kan børst bregnes, når ejendommen er vurderet inkl. pris.

Det ved vi endnu ikke, men det er en del af det lovforslag, som netop er lagt frem, men som ikke er vedtaget.

Ja. Hvis der ikke kan udstykkes fra din ejendom, så er gevinsten ved salg af ejendommen skattefri, med undtagelse af dine genvundne afskrivninger.

Det er ejendommen, der udgår. Og har du opsparing i din virksomhedsordning, kan det forhold, at ejendommen hæves ud af virksomhedsordningen, betyde, at en del eller hele dit opsparede overskud tvinges ud til fuld og endelig beskatning.

Nej. Vi kender ikke de nye vurderinger, kun kategoriseringen, og vi ved derfor ikke, hvilket grundlag vi skal beregne skatten ud fra. Først når selve vurderingen kommer, kan vi beregne ejendomsskatten.

Det ændrer ikke noget på hverken din fradragsret eller din ret til at afskrive.

Nej. Du skal betale ejendomsskat og ejendomsværdiskat som en landbrugsejendom. Og ejendomsavanceskat og beskatning af genvundne afskrivninger på din fortjeneste ved salg af ejendommen.


Kontakt os, hvis du er i tvivl

Har du spørgsmål vedrørende ejdomsskat eller andre skattespørgsmål er du velkommen til at ringe til skatteafdelingen hotline på tlf. 5786 5080.

Kommende lovforslag om fremtidige ejendomsskatter:

Der fremsat et lovforslag i Folketinget, der fastlægger, hvordan ejendomsskatterne opkræves fra og med 1. januar 2024. Forslaget indebærer blandt andet:

  • Lavere satser for ejendomsværdiskat og grundskyld.
  • Loft over satser for grundskyld og dækningsafgift til og med 2028.
  • En rabatordning, hvorefter boligejere, der har overtaget deres bolig inden 2024 tildeles en skatterabat, hvis boligejeren skal betale mere i boligskat ved overgangen til de nye regler, end hvis de gældende regler blev videreført til og med 2024.
  • En permanent indefrysningsordning, hvorefter boligejere kan vælge, at samlede stigninger i ejendomsværdiskat og grundskyld bliver indefrosset som et lån.
  • En moderniseret stigningsbegrænsningsordning, hvorefter større stigninger i grundskyld af erhvervsejendomme m.v. indfases over tid.

Kilde: Folketinget https://www.ft.dk/samling/20222/lovforslag/l113/index.htm

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Planteavl

7. august 2023

Landmand om årets frøhøst: Jeg kan ikke huske, at det har været så besværligt i 20 år

Planteavl

4. september 2023

Status på høst 2023: Lille, dyr og besværlig høst

Tilmeld dig
Nyt fra VKST

Bliv opdateret på de seneste nyheder, arrangementer og gode tilbud med VKST Nyhedsbrev. Tilmeld dig her:

Navn(Påkrævet)