Rådgiver vildleder kommune

14. maj 2021

I forbindelse med udarbejdelse af indsatsplaner for grundvand, har Rambøll, der er rådgiver for Lejre Kommune, udarbejdet et notat, der har vist sig at være behæftet med gravende fejl.

Konsekvenserne kan være, at kommunen vedtager indsatser til grundvandsbeskyttelse på et forkert eller i bedste fald uoplyst grundlag.

Tilbage i juni 2019 sendte Lejre Kommune en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i høring. Dengang fik blandt andet høringssvar fra Gefion forvaltningen til at trække indsatsplanen tilbage, fordi der var omfattende mangler og fejl i den. Det var Rambøll, der som kommunens rådgiver havde lavet indsatsplanen, og nu har de igen lavet arbejde for Lejre, der er fejlbehæftet:

-I notatet peger kommunens rådgiver på pesticider fra landbruget som et problem, men der mangler korrekte, faglige argumenter for deres påstande, og der er direkte fejl i notatet. Vi skal alle sammen passe på grundvandet, men vi skal gøre det ud fra korrekte faglige argumenter – og dem kommer Rambøll ikke med, siger Per Thomasen, der er bestyrelsesmedlem i Landboforeningen Gefion og driver landbrug i Lejre.

Derfor har Gefion sammen med SEGES (landbrugets faglige videnscenter) og Landbrug & Fødevarer sendt en faglig kritik af Rambølls arbejde til udvalget for Teknik og Miljø samt til borgmesteren.

I kritikken peger de tre aktører på, at Rambøll problematiserer almindelig brug af pesticider til trods for, at de har gennemgået et omfattende godkendelses- og overvågningssystem. Rambøll laver deres egne fortolkninger af kriterier, der beskriver udvaskningsrisici, hvortil der ikke angives videnskabelig dokumentation. I Landboforeningen Gefion undrer man sig over, at Rambøll tilsyneladende ved mere om pesticider end Miljøstyrelsen og GEUS, der står for godkendelse og overvågning.

-Godkendelsesordningen og den løbende overvågning er landmændenes garanti for, at de midler, vi bruger, ikke udgør en risiko for grundvandet. Så enten taler kommunens rådgiver mod bedre vidende, eller også har de ganske enkelt ikke kendskab til helt almindelig, offentlig tilgængelig viden om godkendelsessystemet i Danmark, når de skriver, at almindelig brug udgør en trussel, og de samtidig ikke argumenterer for, at områderne skulle være særligt udsatte ud fra Rambølls egne kriterier, siger Torben Hansen, der er formand for Landboforeningen Gefion.

Rambøll kalder arealerne for pesticidfølsomme ud fra deres egne kriterier og uden videnskabelig dokumentation. Desuden fejler kommunens rådgivere ved ikke at tydeliggøre, om de pesticidrester, der er fundet i kommunen, er fund over eller under grænseværdien, og de redegør heller ikke for, om der er tale om pesticider, der er godkendte til brug i dag. Det sidste er afgørende, fordi myndighederne ikke må bruge fund af forbudte pesticider som argument for at forbyde brug af lovlige pesticider.

-I bedste fald er det vildledning af politikerne i kommunen, siger Torben Hansen og fortsætter: -I notatet henviser kommunens rådgiver til BNBO-vejledning, men det er forkert. Miljøstyrelsen har lavet en vejledning specifikt til indsatsplaner, og det fortæller mig, at Rambøll tilsyneladende ikke har de faglige kompetencer til at løse opgaven.

Samtidig gør Gefion opmærksom på, at den sidste indsatsplan blev trukket tilbage på grund af faglige fejl. Også den gang var det Rambøll, der var rådgiver for Lejre kommune.

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.