skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Regler For Udbringning Af Flydende Husdyrgødning Om Efteråret

Regler for udbringning af flydende husdyrgødning om efteråret

I sidste uge berettede vi om regelændringer vedr. udbringning af fast husdyrgødning. Der er naturligvis også regler vedrørende den flydende husdyrgødning (ofte gylle). Disse regler er dog IKKE ændret. Alligevel vil vi her opsummere dem. Reglerne er som følger:

Som udgangspunkt må der ikke gødes med gylle fra høst og frem til 1. februar. Der er dog visse undtagelser, hvor udbringning inden 1. oktober er tilladt:

  • Vinterraps må gerne gødes
  • Hvis der i foråret skal etableres sukkerroer på kontrakt og der på disse marker etableres grøngødning af gul sennep, olieræddike eller blandinger af de to senest 20. august, må markerne gerne gødes
  • Fodergræsmarker, der skal overvintre, må gerne gødes. Herunder tæller også udlæg etableret ved forårssåningen. Det gælder dog ikke udlæg i majs

I regnfulde efterår kan myndighederne forlænge denne frist til 15. oktober.

Vintersæd af kornarterne må altså ikke gødes i efteråret!

 

Yderligere oplysninger kontakt økologikonsulent Martin Hansen

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV