Reglerne for udkørsel af fast husdyrgødning

14. juli 2023

Vi skal stadig vænne os til de nye regler for udbringning af fast husdyrgødning. Det betyder for nogen, at de skal ændre vane og det tager som bekendt tid. Ændringen består i, at det ikke længere er muligt at anvende fasthusdyrgødning til vintersæd. Hvis du i forvejen kun bruger fast husdyrgødning til vårsæd behøver du ikke ændre noget. Fast husdyrgødning af god kvalitet, dvs. omsat eller med stor andel møg og lille andel halm, kan bruges som grundgødning til vinterraps.

Etableres græs eller kløvergræs i renbestand inden 1. sept kan fasthusdyrgødning også bruges her.

Hvis du modtager dybstrøelse, eller selv skal tømme en stald skal du måske overveje en ekstra gang hvor møgstakken  skal ligge.

Nedenfor er reglerne beskrevet

Frem til d. 1. september:

Der må køres fast husdyrgødning fra høst til d. 1. september på arealer, hvor der etableres græs, vintersæd, vinterraps eller gul sennep/olieræddike forud for sukkerroerer inden d. 1. september. Gødningen skal nedbringes indenfor 4 timer, ved harvning eller pløjning.

Fra 1. september til 1. november

I denne periode må du ikke udbringe fast husdyrgødning.

Efter d. 1. november afhænger udbringningsperioden af jordtypen:

  • JB 7-9 må du tilføre fast husdyrgødning efter 1. november
  • JB 5-6 og 10-11 må du tilføre fast husdyrgødning efter 1. december
  • JB 1-4 må du først tilføre fast husdyrgødning efter 1. februar

Ovenstående udbringningsperioder for de forskellige jordtyper gælder både for udbringning på arealer med efterafgrøder og barjord forud for vårafgrøder. Den faste husdyrgødning skal nedbringes senest 4 timer efter udbringningen, ved harvning eller pløjning.

Opbevaring af fast husdyrgødning

Fast husdyrgødning kan opbevares på flere måder fx møddinger og markstakke.

Møddinger

Møddinger skal indrettes så:

Der ikke er udvaskning som kan komme i kontakt med vandløb, søer eller grundvand.

Siderne og bunden af møddingspladsen skal være robuste og tætte, der ikke kommer gødning på jorden omkring.

Bunden skal have afløb, fra laveste punkt, til opsamling af møddingsaft, der føres gennem tætte, lukkede ledninger til en beholder.

Bunken skal overdækkes med vandtæt materiale (eks. presenning) straks efter udlægning.

Markstakke

Marstakke skal indrettes så:

Husdyrgødningsbaseret kompost må opbevares i marken, hvis tørstofprocenten er 30 pct. eller derover. Dybstrøelse er komposteret efter i 3-4 måneder i gennemsnit, og kan derefter lægges i markstak (dog 1-2 måneder for fjerkrægødning).

Frisk husdyrgødning må ikke ligges i en markstak

Markstakken skal overdækkes med vandtæt materiale (eks. presenning) straks efter udlægning.

Kompost må kun ligge samme sted i marken i 12 måneder og ikke på samme sted igen før efter 5 år.

Der skal føres årlige optegnelser med kort over placeringen.

Både møddinger og markstakke må ikke etableres eller udvides inden for følgende afstande:

  • 30 m til naboskel
  • 15 m til offentlig vej og privat fællesvej
  • 25 m til levnedsmiddelvirksomhed
  • 15 m til beboelse på samme ejendom
  • 15 m til vandløb, dræn og søer over 100 m²
  • 50 m til almene vandindvindingsanlæg
  • 25 m til vandindvindingsanlæg

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.