skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Reglerne For Udkørsel Af Fast Husdyrgødning

Reglerne for udkørsel af fast husdyrgødning

Der er kommet nye regler for, hvornår fast husdyrgødning må udbringes.

Frem til d. 1. september:

Der må køres fast husdyrgødning fra høst til d. 1. september på arealer, hvor der etableres græs, vintersæd, vinterraps eller gul sennep/olieræddike forud for sukkerroerer inden d. 1. september. Gødningen skal nedbringes indenfor 4 timer, ved harvning eller pløjning.

Fra 1. september til 1. november

I denne periode må du ikke udbringe fast husdyrgødning.

Efter d. 1. november afhænger udbringningsperioden af jordtypen:

  • JB 7-9 må du tilføre fast husdyrgødning efter 1. november
  • JB 5-6 og 10-11 må du tilføre fast husdyrgødning efter 1. december
  • JB 1-4 må du først tilføre fast husdyrgødning efter 1. februar

Ovenstående udbringningsperioder for de forskellige jordtyper gælder både for udbringning på arealer med efterafgrøder og barjord forud for vårafgrøder. Den faste husdyrgødning skal nedbringes senest 4 timer efter udbringningen, ved harvning eller pløjning.

Yderligere oplysninger kontakt din økologikonsulent

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV