Rentechok på vej for mange landmænd: Terminerne kan blive mangedoblet

10. oktober 2022

For de fleste danskere er det dårligt nyt, at renterne stiger. Men for dem med variabelt forrentet lån kan det allerede om ganske kort tid ende med en stor og kontant ekstraregning på lånet.

Lige siden Rusland gik ind i Ukraine har danskerne oplevet en markant højere inflation end set i mange år. Og ifølge økonomirådgiver Kim Johansen fra VKST betyder det, at man fra centralbankernes side vil forsøge at kvæle de høje inflationstal med rentestigninger, som historisk set har været midlet til at nedbringe inflationen.

-Primo 2022 lå en Cibor6 rente på -0,18%, og vi var så småt begyndt at vænne os til meget lave renter på finansieringerne, siger Kim Johansen, der er specialist i finansieringer og forklarer derfor:

Særligt de seneste par måneder har den korte rente rykket sig ganske betydeligt, og det gør, at terminerne i starten af de nye år vil være mangedoblet.

-Langt de fleste landmænd ligger i variabelt forrentede lån, og vil opleve prisstigninger – også på denne del. Særligt de seneste par måneder har den korte rente, som mange landmænd har, rykket sig ganske betydeligt, og det gør, at terminerne i starten af de nye år vil være mangedoblet.

Renteudgiften kan stige fra 0 til 125.000

I dag ligger et Cibor6 lån på 2,17%, og alle prognoser fra de store finanshuse forventer yderligere rentestigninger til et niveau på omkring 2,5%.

For en landmand med et lån på 5.000.000 kr. betyder det, at renteudgiften stiger fra omkring 0 kr. til ca. 125.000 kr. i 2023. Udover rentestigningen skal bidragssatsen også lægges til, og det er noget, institutterne vurderer løbende på, blandt andet på baggrund af nøgletallene i regnskabet.

-Det er noget af en meromkostning at skulle forholde sig til, når vi samtidig har en farlig cocktail af stigende energipriser, foderpriser og mange andre prisstigninger, siger økonomirådgiveren og påpeger:

Langt de færreste landmænd har opdaget, hvor meget deres variable finansieringer kan påvirke deres regnskab

-Det er min opfattelse, at langt de færreste landmænd har opdaget, hvor meget deres variable finansieringer kan påvirke deres regnskab, og de skal allerede nu begynde at tænke på de konsekvenser, det medfører.

Hvad skal man gøre?

Derfor mener Kim Johansen, at det er ekstremt vigtigt at have en strategi for finansieringen.

-Måske skal man låse renten fast for en kortere eller længere periode, eller måske skal finansieringen helt omlægges. Der er ingen generelle hovedregler, og derfor bør der tages afsæt i den enkelte bedrift, siger Kim Johansen.

Han oplever også, at bankerne tilbyder at koble finansielle instrumenter på lånene som fx renteSWAP’s, hvilket ifølge Kim Johansen muligvis kan være en god ide, hvis man forstår konsekvenserne af det.

Landmænd med fastforrentet lån kan få kursgevinst

Kim Johansen påpeger, at det dog ikke er alle landmænd, der skal frygte de stigende renter.

-Landmænd med fastforrentede lån kan glæde sig over en lav rente og muligheden for at opnå en skattefri kursgevinst, såfremt de omlægger, siger han men påpeger yderligere:

-De skal dog ud at finansiere sig det dyrere, og det gør man typisk kun, hvis man igen forventer, at renten skal falde, hvilke alle er enige om bliver tilfældet – vi ved bare ikke, hvor meget.

Få en gennemgang af finansieringerne

Kim Johansen opfordrer alle landmænd – uanset om de har variabelt eller fastforrentet lån – til at få foretaget en gennemgang af finansieringen.

Vi kan hjælpe med at overskue konsekvenserne af rentestigningerne, og få afdækket risikoen

-Vi kan ikke få renterne til at gå i nul igen, men vi kan hjælpe med at overskue konsekvenserne af rentestigningerne, og få afdækket risikoen og komme med en anbefaling møntet på den enkelte bedrift.

Har du spørgsmål til finansiering, eller ønsker du en gennemgang af din bedrifts finansieringer, kan du kontakte Kim Johansen på telefon 2176 4769.

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.