Ridehaller og stalde: Har du styr på reglerne for ventilation og belysning?

11. december 2023

Ved etablering og indretning af stalde og ridehaller er det vigtigt at have fokus på ventilation og belysning både i forhold til dyrenes sundhed og trivsel, men også i forhold til sygedomsforebyggelse, arbejdsmiljøet og ikke mindst produktiviteten.

Heidi Ledskov er miljørådgiver i VKST og specialist i regler og love inden for heste, ridehaller og hestestalde.

Hun kommer her med en overskuelig redegørelse for regler og krav til belysning og ventilation i hestestaldene og ridehallerne.

Ventilation: Luftfugtigheden må ikke overstige 80%

Der er flere grunde til at være opmærksom på gode ventilationsforhold både i stalden og i ridehallen, selvom hesteloven ikke stiller specifikke krav om dette.

 • Ifølge hesteloven skal stalden indrettes, så luftcirkulation, støvindhold, temperatur, relativ luftfugtighed og koncentration af luftarter holdes på et niveau, som ikke er skadeligt for hestene
 • Hesteloven kræver også, at stalden skal have mekanisk eller naturlig ventilation, som sikrer et naturligt luftskifte
 • Anbefalingerne siger, at man skal sikre den reelle luftkvalitet, hvor bl.a. CO2 (max. 3000 ppm) og ammoniak (max. 20 ppm) holdes på et tilstrækkeligt lavt niveau
 • Luftfugtigheden skal helst ligge imellem 50-70 % og ikke overstige 80 %, En tommelfingerregel er, at luftskiftet i stalden skal være min. 2,5 gange i timen

Luk ikke ned pga. kulde eller vind

Det kan være fristende (især når det er koldt, eller der er kraftig vind) at lukke mest muligt i stalden. Men mangelfuld ventilation kan føre til dårligt indeklima, som i sidste ende kan skade hestene og give fugtskader på bl.a. konstruktionerne i den pågældende bygning.

Fugtproblemer kan resultere i råd/skimmelsvampe og udgifter til renovering, ligesom det kan give både heste og ryttere/hestepassere luftsvejsproblemer mv.

 • Hvis der ikke er eller kan etableres tilstrækkelig naturlig ventilation i stalden, skal man supplere eller erstatte med mekanisk ventilation.
 • Det er også vigtigt at opretholde en god ventilation i ridehuse primært i forhold til konstruktionerne, da der i byggearbejdet ofte ikke er taget højde for tilstrækkelig ventilation, fordi vandingen af ridehusbunden og fordampningen herfra ikke er indregnet i den alm. konstruktionsventilation. 

Belysningen i stalden skal følge døgnrytmen

I henhold til hesteloven skal der være tilstrækkeligt naturligt lys i stalden, om nødvendigt suppleret med kunstigt lys, til at opfylde hestens adfærdsmæssige og fysiologiske behov.

 • Desuden skal belysningen være jævnt fordelt, følge en døgnrytme, og kunstig belysning skal være tilstrækkelig til, at hesten til enhver tid kan tilses, og hestene kan se hinanden og omgivelserne.
 • Derudover må belysningen ikke medføre ulempe for hestene.
 • Til orienteringsbelysning anbefales min. 50 lux, og hvor der arbejdes og tilses heste mindst 100 lux, dog vil der ved strigleplads, behandling og smed mv. være nødvendigt med mere lys f.eks. 200 lux.
 • Kunstig belysning bør placeres, så hesten ikke kan komme til skade, men også så belysningen bagerst i boksene er tilstrækkelig.

Kunstig belysning bør placeres, så hesten ikke kan komme til skade, men også så belysningen bagerst i boksene er tilstrækkelig.

Udendørs belysning – ridebaner

I forhold til ridebaner er det vigtigt at være opmærksom på typen af lamper samt placeringen af lamperne.

Her er det ikke hesteloven, man skal være opmærksom på, men derimod miljølovgivningen. Mange kommuner har en restriktiv praksis, når det kommer til ridebanelys, da de ønsker at begrænse lysforurening i det åbne land mest muligt.

 • Lamperne bør derfor placeres maks. 1,5 m over terræn (fx på ridebanehegnet) samt være nedadvendte
 • Husk at være opmærksom på, at hesten ikke bliver blændet
 • Kraftige projektører på høje master kræver Landzonetilladelse, og vil kræve særlige omstændigheder for godkendelse.


Har du spørgsmål til reglerne for belysning og ventilation i forbindelse med ridehaller og hestestalde, er du altid velkommen til at kontakte Heidi Ledskov på telefon 5148 9081.

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.