Så kom glimmerbøsserne! Hvornår skal der bekæmpes?

19. april 2021

Foråret har indtil nu været køligt, men nu kommer der lune dage, og vi kan forvente, at glimmerbøsser og bladribbesnudebiller går på vingerne. Hvor stor skade gør de? Skadetærsklen for glimmerbøsserne er høj, og ofte er bekæmpelse ikke rentabelt.

Planteavlskonsulent Irene Skovby Rasmussen fra VKST Planteavl har skrevet en god guide til glimmerbøsser og bladribbesnudebiller på planteavlsnyt.dk, og du kan få et lille uddrag herunder.

Bekæmpelsestærskler – hvornår skal der bekæmpes?

Forekomsten af glimmerbøsser er stærkt styret af temperaturen. Ved ca. 9 ᴼC kommer glimmerbøsserne frem fra deres vinterhi i hegn og lignende. Glimmerbøsserne gør størst skade i det helt tidlige knopstadie, hvor løvbladene endnu dækker knopperne, som billedet øverst i artiklen viser.

Når bekæmpelsesbehovet vurderes, skal der også tages hensyn til vejrforholdene de efterfølgende dage. Glimmerbøssernes aktivitet er nedsat ved lave temperaturer. Forsøg fra England har vist, at hver glimmerbøsse æder 2 knopper per dag ved 10 ᴼC, men 6 knopper per dag ved 20 ᴼC.

Ved begyndende blomstring er bekæmpelse kun aktuel ved meget kraftige angreb, dvs. i størrelsesordenen 20 glimmerbøsser pr. plante.

Planteavlsnyt.dk kan du læse mere om anbefalede midler mod glimmerbøsserne og den anbefalede dosis, samt brugen og effekten af bekæmpelsesmidlerne.

Bladribbesnudebiller kommer også nu

Bladribbesnudebillerne dukker normalt op tidligt i foråret. Vi har stadig kun få erfaringer med varsling mod bladribbesnudebiller, så igen i 2021 er der et registreringsnet, hvor forekomsten følges vha. gule fangbakker. Fangsterne i 36 marker på landsplan kan følges her.

Endnu er der kun fundet en enkelt bille, men med stigende temperaturer i de kommende dage, forventes snudebillerne at flyve ind i rapsen fra deres vinterhi i hegn og krat. Medio maj opgøres angrebsgraden af bladribbesnudebillelarver i et ubehandlet område omkring fangbakkerne, så forekomsten af biller kan relateres til larveangreb. Dette skal gøre os bedre til fremover at vurdere behovet for bekæmpelse.

Betydning og skadetærskel

I Tyskland arbejder man med en bekæmpelsestærskel på 10-15 bladribbesnudebiller/gul fangbakke, og der er ikke nogen bestemt tidsperiode for fangsten. Det er vigtigt at bemærke, at bekæmpelsestærsklen ikke er sikker. Der er både set tilfælde af små fangster og efterfølgende kraftige angreb og tilfælde af meget store fangster og efterfølgende svage angreb.

Årsagen er, at æglægningsintensiteten er meget afhængig af temperaturforholdene. Ved høje temperaturer lægger hver hun flere æg. Fangsterne skal derfor sammenholdes med temperaturdata

I tyske forsøg er der målt merudbytter på op til 20 procent ved bekæmpelse ved meget kraftige angreb. Bladribbesnudebillens betydning i danske rapsmarker er dog stadig forholdsvis ubeskrevet. Registreringsnettets ugentlige optællinger skal bidrage til, at vi får mere viden om dette skadedyr under danske forhold.

Læs mere om bekæmpelse af bladribbesnudebillen på planteavlsnyt.dk.

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.