Sådan bruger du OrganicXseeds

2. marts 2023

Når du dyrker økologiske marker eller marker der er under omlægning, skal du bruge frø, vegetativt formeringsmateriale og udplantningsplanter af økologisk oprindelse. Det er dog muligt at benytte frø og vegetativt formeringsmateriale, der er produceret på omlægningsmarker, hvis markerne er begyndt omlægning inden såning/udplantning og der ikke er tilstrækkelig adgang til økologisk udsæd/ materiale. Hvis der ikke er økologiske frø mv. til rådighed, eller der er tale om helt særlige behov, kan du søge om tilladelse til at bruge ikke-økologisk frø og vegetativt formeringsmateriale i OrganicXseed. Hvis du ønsker at bruge frøformerede udplantningsplanter (frøplanter), skal de i alle tilfælde være økologiske.

Du kan bruge OrganicXseeds til at:

  • Tjekke, om der er økologiske frø, vegetativt formeringsmateriale eller planter til rådighed
  • Søge dispensation til brug af ikke-økologisk frø og vegetativt formeringsmateriale, herunder læggemateriale
  • Gemme bekræftelse/dokumentation for brug af ikke-økologisk frø og vegetativt formeringsmateriale ved generel dispensation – Dette er et krav og du risikerer sanktioner, hvis du ikke har bekræftelsen liggende allerede ved køb/bestilling

Du finder OrganicXseeds her: organicxseeds.dk

Tjek ALTID OrganicXseeds ved indkøb af ikke-økologisk frø og plantemateriale

Du har pligt til at orientere dig i OrganicXseeds INDEN du køber/bestiller ikke-økologisk frø og plantemateriale. Der er kun to tilfælde, hvor det er OK at købe og bruge ikke-økologisk frø og plantemateriale. Begge scenarier kræver udfyldelse og godkendelse af skema i OrganicXseeds inden brug:

  1. Der findes ikke økologisk materiale af den ønskede art: Generel dispensation/”til bekræftelse”
  2. Der findes økologisk materiale af den ønskede art, men ikke af den ønskede sort: Individuel tilladelse

For at bruge OrganicXseeds skal du tilmelde dig, og oprette et login. Du behøver kun at have et login, hvis du skal søge en individuel dispensation eller lave en bekræftelse på en afgrøde med generel dispensation.

Når man er logget ind kan man se status for allerede søgte dispensationer og se dine gemte bekræftelser.

Funktionerne i OrganicXseeds

Hurtig søgning: Her kan du enten søge på afgrøde, eks. vinterhvede, eller sort, eks. Alondra. Det er vigtigt at du er specifik, når du søger på afgrøde. F.eks. vil en søgning på blot ’hvede’ vise en kategori uden nogen tilgængelige sorter. Til gengæld vil en søgning på ’vinterhvede’ vise, at der er tilgængelige vinterhvedesorter.

Kategorisøgning: Her kan du vælge imellem flere afgrødekategorier som omhandler typen og brugen af afgrøden. Det kunne f.eks. være korn, frugter, grøntsager men også foder, fiberafgrøder, olie- og spindeplanter mm. Den samme art kan optræde i flere kategorier.

Leverandørsøgning: Her kan du søge på en leverandør, f.eks. DLG. Denne type søgning vil give dig et overblik over, hvad en given leverandør har til rådighed økologisk.

OBS. Vær opmærksom på at OrganicXseeds ikke altid er 100% opdateret med alle små partier. Det kan derfor godt betale sig at ringe og forhøre sig hos leverandøren.

Dispensationsansøgning

Hvis du vil anvende en ubejdset ikke-økologisk sort, skal du så længe, der er sorter tilgængelige i én eller flere tidlighedsgrupper, ansøge om individuel dispensation. Det er underordnet om der er sorter tilgængelige i den tidlighedsgruppe du ønsker. En ansøgning om individuel dispensation skal indeholde gode argumenter for hvorfor de tilgængelige sorter ikke kan dyrkes på den konkrete ejendom. Du skal både argumentere for, hvorfor du ikke kan anvende sorten rent dyrkningsmæssigt og du skal yderligere argumentere for, hvorfor sorterne fra de øvrige tidlighedsgrupper ikke kan anvendes.

Yderligere oplysninger kontakt økologikonsulent  Jens-Peter R. Paulsen

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.