skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Sådan Tackler Du Konsekvenserne Af Tørken

Sådan tackler du konsekvenserne af tørken

Sommerens tørke får betydning for svineproducenterne. Men hvor store konsekvenserne er, afhænger af forskellige forhold og den måde, som den enkelte svineproducent griber udfordringerne an på. Tove Goldbeck Jensen giver her et overblik over mulighederne.

Sommerens tørke, og det lave udbytte og højere kornpriser kommer oven i en periode med dårligt bytteforhold mellem notering og foderpriser. Forventningen til bytteforholdet i 2018 og 2019 er 5,53 og 5,82 og når tommelfingerreglen siger, at et bytteforhold omkring 7 er nødvendigt for at have fornuftig økonomi i svineproduktionen – så er der god grund til at optimere.

Få overblik over behovet for indkøb af korn allerede nu

En gennemsnitlig sobesætning med 700 årssøer og en normal selvforsyningsgrad på 75 pct. skal købe ekstra korn for ca. 600.000 kr. i 2018. Tilsvarende skal en slagtesvineproduktion på 8.000 slagtesvin og en normal selvforsyningsgrad på 50 pct., købe ekstra korn for ca. 560.000 kr.

Alle svineproducenter bør allerede nu få lavet en vurdering på, hvornår der er behov for at købe ekstra korn frem til næste høst, så tidspunkt og mængde for ekstra indkøb er kendt. Som markedet er lige nu, er afdækning i kortere perioder som fx pr. kvartal at anbefale, da kornpriserne muligvis falder i 2. kvartal af 2019.

Optimer driften

Med en kornpris på 150 kr. er DB i 2019 på 3.700 kr. pr. årsso og 90 kr. pr. slagtesvin. Normalt siger vi, at indtjeningskravet er 4.660 kr. pr. årsso og 132 kr. pr. slagtesvin. Så der er virkelig behov for at optimere produktionen.

Der er flere redskaber, der kan bruges til hjælp ved optimering og trimning af produktionen. Værktøjer til benchmarking som fx DB Tjek og Business Check sætter fokus på potentiale i svineproduktionen. Optimering af staldkapacitet er også et godt redskab, der kan fortælle dig den optimale slagtevægt ved lav notering og høj foderpris.

Overvej sanering

Hvis besætningen er ramt af Ap2 (ondartet lungesyge) og PRRS kan du overveje en totalsanering.

Omkostningen til total sanering reduceres i perioder med lavt DB, da det manglende DB udgør den største del af omkostningen. Total sanering er interessant for besætninger med lav produktivitet eller lav salgspris på smågrise, kombineret med høj foderpris i de kommende 3 kvartaler.

Delsaneringer for Mycoplasma og PRRS kan også være interessante. Tømning af smågrisestalden vil blive billigere i lavkonjunktur og kan spare på indkøb af korn.

Midlertidigt stop af produktionen

Et midlertidigt produktionsstop kan være relevant for bedrifter med lav selvforsyningsgrad af korn, højt tillæg på indkøbte smågrise og evt. utilfredsstillende resultater.

Har du planer om at stoppe svineproduktionen inden for en kort årrække kan du overveje at fremskynde beslutningen for at undgå 1-2 år med lav indtjening eller tab.

Tal med banken

Det er stor forskel på de enkelte bedrifters forudsætninger. Du skal vurdere din egen situation og agere i forhold til dine forudsætninger. Det er vigtigt, at du kan melde klart ud til dine interessenter, at der er styr på strategien og taget højde for de ændrede forudsætninger.

 

Af svinerådgiver og ledelseskonsulent Tove Goldbeck Jensen, VKST

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV