Sådan vælger du den rigtige dyse og sprøjteteknik til konventionelle sprøjter

29. april 2021

Et korrekt dysevalg minimerer afdrift, sikrer en optimal afsætning af de forskellige midler, og skal tilpasses til hver enkel sprøjteopgave. Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen fra VKST giver her en god guide til det korrekte valg af dyse og sprøjteteknik.

Vandmængde

Flere forsøg har gentagne gange vist, at der opnås en øget effekt ved mange sprøjtninger ved at hæve vandmængden fra 100—150 liter/ha til 150-250 l/ha. De højeste vandmængder anbefales bl.a. til tidsler i korn, svampebekæmpelse i korn, svampebekæmpelse i raps ved blomstring, og til dels græsukrudtsbekæmpelse med bladmidler.

Når du øger vandmængden, er det vigtigt at få tilpasset dit dysevalg, så trykket ikke stiger og dermed bidrager til øget afdrift. Ofte handler vandmængden om at sikre en mere ensartet dækning, samt en god nedtrængning i afgrøden. Det er derfor klart, at vandmængden til en svampesprøjtning i hvede skal være væsentligt højere end til bekæmpelse af bladlus i samme afgrøde.

Lowdriftdyser

Lowdriftdyser anbefales stadig som den fineste dyse, du skal have monteret på din sprøjte. Mange vælger en lilla 025 eller en blå 030 dyse. Størrelsen på dysen afhænger af, hvor stærkt du vil køre. Hvis du generelt ligger på 7-8 km/t, bør dysen være lilla – kører du mere end det, skal den være blå.

Lowdriftdysen bør vælges til småt tokimbladet ukrudt, samt græsukrudt, hvis vindforholdende tillader det. Til glyfosat anbefales der maksimalt 130 liter vand pr. ha, i nogle tilfælde gerne mindre. Det er altid koncentrationen i sprøjtevæsken, der bestemmer den maksimale vandmængde. Her passer den lilla lowdriftsdyse ofte fint ind. Alternativt, er der flere, der benytter en gul kompaktinjektionsdyse ved et lidt højere tryk. På den måde fås en rimelig fin forstøvning samtidig med, at dysen er væsentlig mindre følsom for afdrift – en kæmpe fordel, når der sprøjtes med glyfosat.

Kompaktinjektionsdyser

Udover lowdriftdyser bør alle sprøjter være monteret med minimum en kompaktinjektionsdyse. Er vindforholdene ikke til at køre med lowdriftdyser til græsukrudtsbekæmpelse og bekæmpelse af tokimbladet ukrudt, er der set særdeles lovende effekt af grovere dyser, men det kræver, at du øger vandmængden.

Vælger du derfor at køre med kompaktinjektionsdyser til disse opgaver, kræver det 170-250 liter vand pr. ha, hvis dyserne er meget grove. Hvor store dine kompaktinjektionsdyser skal være, afhænger af ønsket til vandmængde og kørehastighed. Husk, at alle dyser følger ISO-systemet, hvorfor ydelsen er den samme inden for de enkelte farver, uanset fabrikat.

I mange tilfælde passer en lilla 025, eller blå 030 kompaktinjektionsdyse fint ind, og har du behov for kørsel med over 200 liter vand pr. ha, og eller højere hastighed, bør der suppleres med en rød 040 kompaktinjektionsdyse.

Bomhøjde

En korrekt bomhøjde er helt afgørende for at mindske afdriften og dermed øge effekten af dine sprøjtninger. Hos VKST ser vi desværre stadig mange, der kører med en bomhøjde på 70-80 cm. Det giver betydeligt øget afdrift, og det er unødvendigt.

Hvis du ikke har udstyret din sprøjte med bomsensorer, eller de ikke kan følge med ved høje hastigheder, så bør farten tages af! En sænkning af bomhøjden fra 70 til 50 cm reducerer afdriften med 70%! Du bør derfor prioritere det højt, og huske dig selv på det i en travl hverdag. Der findes flere gode systemer til eftermontering af automatisk bomhøjde på ældre trailersprøjter. Skal du have din sprøjte i mange år endnu, bør du altid overveje et sådan system.

Sprøjter med 25 cm dyseafstand

Flere sprøjter kan leveres med 25 cm dyseafstand. I kombination med forbedrede højdesensorer er det muligt at minimere afdriften væsentligt på grund af en lavere bomhøjde.

Nye bomophæng gør det muligt at sænke bomhøjden til 30-40 cm i stedet for de hidtil anbefalede 50 cm, og med en tættere dyseafstand kan det nu gøres, uden at få et dårligt spredebillede fra dysernes vifter. F.eks. Horsch, Amazone og Dammann kan leveres med dyseafstand på 25 cm. Der kan desuden leveres 2 eller 4 dyser for hver 25 cm på nogle fabrikater. Vi har til gode at se en bedre effekt ved sprøjter monteret med 25 cm. dyseafstand, men den lavere bomhøjde giver helt afgjort mindre afdrift og flere sprøjtetimer.

Typisk vælges der en grøn 015 dyse kombineret med en gul 020 dyse. På den måde har du et fleksibelt dysevalg, der kan håndtere langt det meste. Kører du generelt med meget vand, kan du med fordel vælge en lilla 025 dyse i stedet for den gule. Husk, at der skal vælges de samme dyser hele vejen, hvis du ønsker at køre med lav bomhøjde. Vælges der fx grøn-gul-grøn-gul osv. for hver 25 cm, skal bomhøjden være 40-50 cm for at få et korrekt spredebillede og ens fordeling af sprøjtevæsken.

Samtidig er det vigtigt, at du ikke benytter 80 graders dyser på den ene linje, og 120 graders dyser på den anden linje, hvis denne mulighed skal benyttes. For at opnå 90% afdriftsreduktion bør du overveje at vælge en vinklet kompaktinjektionsdyse, der er godkendt til det. Vores anbefaling til sprøjter med 25 cm. dyseafstand er følgende:

Grøn kompaktinjektion (fx Lechler IDK 015)
Gul kompaktinjektion – evt. vinklet (fx Lechler IDKT 020 vinklet, eller Albuz CVI 80-02, ikke vinklet – begge godkendt til 90% afdriftsreduktion)

Dysefiltre

For at undgå stoppede dyser, anbefales det generelt at køre med både linje- og dysefiltre. Det er vigtigt at gøre dine egne erfaringer angående brug af filtre, samt deres størrelse.

Vandkvaliteten spiller en rolle, og hvor omhyggelig du er til at gennemskylle din sprøjte efter brug, har også meget at sige. Generelt oplever vi et større behov for især linjefiltre, hvis du kører med vinklede dyser eller meget små lowdriftdyser.

Den generelle anbefaling er, at du benytter Mesh 100 linjefiltre og Mesh 50-60 dysefiltre. Er vandkvalitet og rengøring i top, kan du i nogle tilfælde nøjes med lidt grovere filtre eller helt undlade brug af linje- og dysefiltre.

Montér ikke finere dysefiltre, da det kan gå ud over dyseydelsen. Vær opmærksom på, at de forskellige fabrikaters farvekoder ikke kan sammenlignes, når det kommer til filtre – vær især opmærksom på dette, hvis du skifter fabrikat.

Forslag til dysevalg

Nedenfor ses et eksempel på dysevalg til en række konkrete sprøjteopgaver. Dysevalget er tilpasset en kørehastighed på 8-9 km/t med enkelte undtagelser. Hvis du generelt ønsker at køre 7-8 km/time, skal de to første dyser være lilla 025 dyser, og den sidste blå 030. Udover nedenstående dyser, vælger de fleste at have en gul eller lilla dyse til rådighed til glyfosat-sprøjtninger.

1. 030 blå lowdrift

2. 030 blå vinklet minidrift**

3. 040 rød minidrift*

I skemaet nedenfor ses eksempel på dyse valg (50 cm) til konkrete sprøjteopgaver (Hardi dyser*) ud fra ovenstående dysevalg. Råder du over flere dyser, så er der andre ligeværdige alternativer til de konkrete sprøjteopgaver som er opstillet nedenfor.

*På Hardi-sprøjter benævnes kompaktinjektionsdyser som ”minidrift”
** Både Lechler IDKT 030 og Hardi MDD 030 er godkendt til 90% afdriftsreduktion ved 1,5 bars tryk

***Ved sprøjtning af tokimbladet ukrudt i roer og spinat bør fin forstøvning samt lav hastighed prioriteres. Lilla 025 lowdrift, eller Gul 020 kompaktionjektionsdyse, er et fint alternativt dysevalg til ovenstående.

Én dyse til alle opgaver?

Enkelte foretrækker at have én dyse til alle opgaver. Spørgsmålet er dog, om det er forsvarligt i praksis? Som udgangspunkt er dette ikke en praksis, der er optimal.

Hos VKST anbefaler vi, at du minimum har 1 lowdriftdyse siddende, samt en til flere kompaktinjektionsdyser som supplement. Hvis du alligevel overvejer muligheden, bør det være en dobbeltvinklet blå kompaktinjektionsdyse – fx Lechler IDKT 030, der skal vælges.

Det er nok den mest fleksible dyse, der er i øjeblikket, og samtidig er den godkendt til 90% afdriftsreduktion ved 1,5 bars tryk. På mindre ejendomme kunne denne dyse også vælges i en lilla udgave. Teorien er her, at variation i tryk (og dermed ændring i dråbestørrelsen), sammenholdt med en varierende vandmængde, kan gøre det ud for at skifte til andre dyser.

Nedenfor ses et skema, der viser dråbestørrelsen ved en 030 kompaktinjektionsdyse ved varierende tryk. I skemaet ses også forskellen i forstøvning på hhv. fladsprededyse, lowdriftdyse, og kompaktinjektionsdyse.

Dråbestørrelse kontra tryk for 03-dyser

Ud fra skemaet ses det tydeligt, at trykket har en stor indflydelse på dråbestørrelsen, når det gælder kompaktinjektionsdyser. Har du en mindre ejendom og udelukkende korn og raps på ejendommen, er det muligt at benytte en blå kompaktinjektionsdyse til det meste.

Til sprøjteopgaver, der kræver en god dækning (fx græsukrudt), kræver det helst minimum 4 bars tryk, og en vandmængde på ikke under 200 liter/ha. For lidt større ejendomme med et mere varieret sædskifte må dette dog betegnes som en nødløsning.

Vælger du en blå kompaktinjektionsdyse, kommer du hurtigt til kort fx ved glyfosat-sprøjtninger med lave vandmængder. Her er dysen simpelthen for stor.

Brug af afdrift-reducerende dyser

Siden 2016 har det været muligt at anvende afdrifts-reducerende sprøjteteknik til at nedsætte afstandskravende ved sprøjtning langs vandløb og søer, samt §3-områder. Afdriftsreducerende dyser er blevet inddelt i tre afdriftsklasser. Det er henholdsvis 50, 75 og 90 % afdriftsreduktion.

Efter reglerne vil et skadedyrsmiddel med et 20 meter afstandskrav kunne anvendes ned til 10 meter ved 50% afdriftsreduktion, 5 meter ved 75% afdriftsreduktion og ned til 2 meter ved 90% afdriftsreduktion. Vi anbefaler, at du investerer i en Hardi MDD 030, eller Lechler IDKT 030 vinklet kompaktinjektionsdyse. Begge disse dyser er godkendt til 90% afdriftsreduktion og anvendelige til rigtig mange sprøjteopgaver i løbet af sæsonen.

Husk, at hvis der sprøjtes med Boxer, eller andre prosulfocarb holdige midler, skal der bruges dyser med minimum 75% afdriftsreduktion på hele marken. Den opdaterede liste over godkendt afdriftsreducerende udstyr, findes på planteavlsnyt.dk.

Hardi Minidrift DUO 030 og Lechler IDKT 030 – begge dyser er godkendte til 90% afdriftsreduktion.

Søren Geert-Jørgensen og Christian Rabølle er maskinkonsulenter i VKST og eksperter inden for det her område. Er du i tvivl om, hvilken dyse du skal vælge, er du mere end velkommen til at give dem et kald.

Du kan læse mange flere artikler som den her og få gode råd og guides til maskiner og afgrøder på planteavlsnyt.dk, hvor der hele sæsonen igennem bliver udgivet flere artikler om ugen. Er du abonnent på planteavlsnyt, kan du også hver uge se VKST PlanteTV, som i denne uge netop handler om valg af dysser, når Søren Geert-Jørgensen gæster studiet med planteavlskonsulent Ole Schou som vært.

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.