Såning: Falsk såbed er et godt værktøj i sukkerroer og andre rækkeafgrøder

8. april 2024

Af økologikonsulenterne: Ninna Boesen og Emma Skov

Skal du dyrke rækkeafgrøder som roer og direkte såede grønsager, er falsk såbed et godt værktøj til at lette ukrudtsbekæmpelsen senere i sæsonen – og det har potentiale til at spare mange luge-/hakketimer.

Vent med at bearbejde jorden, til den er tørret tilstrækkeligt op. Især på de tunge jorde er det en god idé at tage en spade med i marken og se, om jorden er tilstrækkelig tør i dybden. Du kan risikere at lave alvorlige pakningsskader efter en våd vinter som denne – også selvom overfladen ser tør ud. Såbedet skal have god krummestruktur, med en blanding af små og lidt større jordaggregater, som giver en jævn og ensartet overflade. Det letter såarbejdet og er med til at sikre god fugt til frøet, som er en forudsætning for ensartet fremspiring.

Roer

Da sukkerroer kræver fugtighed i det øverste jordlag for at sikre spiring, skal du være påpasselig med, hvornår og hvordan du harver op til sukkerroer. Derfor er det bedst at undlade yderligere opharvninger, efter at såbedet er etableret.

I roer anbefaler vi at udskyde såningen 1-2 uger efter såbedstilberedning. Hold øje med om ukrudtet begynder at vise sig som små, hvide spirer i jorden. Samtidig skal du være meget opmærksom på at så, når jordtemperaturen er min. 12 grader og stigende samt fugten er optimal, så du får en god, ensartet fremspiring.

Såaggregater og stenplove har en god bekæmpelseseffekt overfor ukrudt, som ved såning er fremspiret i rækken og kan dermed erstatte harvning eller strigling umiddelbart før såning. Ukrudtsspiring fremskyndes ved et luftigt og varmt såbed. Hvis du vil lave en blindstrigling inden såning så er det mest effektive tidspunkt at gøre det når rodspiren er fremspiret og inden bladspirene er dannet.

Ideel sådybde er 2,4 cm til bund af sårille (2 cm til top af frø), i fugtig jord, målt fra jordoverflade. Det er bedst at frøet placeres i ensartet dybde, da det vil sikre en ensartet fremspiring. Derfor bør såmaskinens indstillinger og sådybde kontrolleres jævnligt under såarbejdet, og frøet altid sikres kontakt med fugtig jord.

Fremkørselsshastigheden bør maximalt være 6 km/time, gerne mindre, da det afgørende for præcis og ensartet placering af frøet. Der bruges konisk sårulle, da fordybning over frø (eks. fingerrulle) vil fyldes ved blindbehandling og kan forøge fremspiringstiden ødelæggende.

Du skal sigte efter en endelig plantebestand på 75.000-80.000 planter pr. ha. Den anbefalede planteafstand for dyrkning af økologiske sukkerroer er 16 cm, mens den mest anvendte rækkeafstand er 50 cm. Det svarer til 1,25 pakke frø pr. ha (125.000 planter pr. ha). Så er der plads til at planter går til pga. skadedyr, sygdomme og ukrudtsbekæmpelse.

Direkte såede grønsager

Skal jorden gøres klar til direkte såede grønsager, skal du naturligvis også vente til jorden er tjenlig ift. jordfugt, men heller ikke længere. Herefter skal såbedet minimum ligge 10-12 dage og gerne op til 3-4 uger, for at opnå optimal effekt. Afhængigt af hvor langt inde i foråret, der skal sås, kan det være nødvendigt at brænde såbedet, for at ukrudtet ikke vokser sig for stort, så det generer såmaskinen.

Falsk såbed kan holdes rent med ukrudtsbrænderen. Her køres optimalt når det fremspirede ukrudt er på kimbladstadie. Er 2. løvblad først på vej, er effekten af brændingen ikke tilstrækkelig.

Dyrker du grønsager på bede, har det falske såbed også den effekt, at jorden ”sætter sig” igen efter den voldsomme jordbehandling, som det er at køre med bedformer/bedfræser. På den måde genetableres kapillæreffekten nedad i jorden, så du får en god fugttilførsel til det spirende frø.

Ukrudtsbekæmpelse før fremspiring

Efter såning kan der i roerne med god effekt følges op med blindstigling før bladspiren har udviklet sig – følg anvisningerne i ØkoViden+ fra uge 12.

I grønsager og roer, hvor bladspiren er udviklet, anbefaler vi at ukrudtsbrænde før fremspiring. Her er effekten størst, hvis der er løbende fremspiring af nyt ukrudt, fx hvis det har regnet efter såning. Har det ikke regnet, så tjek først, om der er nyfremspiret ukrudt at køre efter. 

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Politik

15. april 2024

VKST: Ulovligt vandløbsregulativ i Ringsted kommune skal ændres

Politik

11. marts 2024

Tiden er løbet fra den kommunale vandløbsforvaltning

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Tilmeld dig her

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn:
Adresse
Afsætte eller modtage?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld din medarbejder her

Deltageroplysninger*

Navn(Påkrævet)

Arbejdsgiveroplysninger

Navn(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Udfyld formularen og kom med på listen:

Navn
Adresse
Søge eller udleje?
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.