Sælgerpantebreve kan bruges til glidende generationsskifte

18. december 2017

Landsskatteretten har godkendt, at et sælgerpantebrev på markedsvilkår kan bruges i virksomhedsordningen for sælger. Anfordringsgældsbreve kan tværtimod ikke bruges i sælgers virksomhedsordning.

Af Susanne Mortensen og Lisbeth Kristensen, økonomirådgivere i VKST

Gældsbreve er no go

For nogle år siden afgjorde Skatterådet, at et gældsbrev indgået på anfordringsvilkår, i en familiehandel, ikke kan indgå i sælgers virksomhedsordning.

Begrundelsen var, at et gældsbrev på anfordringsvilkår ikke bliver lavet i en handel mellem uafhængige parter. Når der er tale om anfordringsvilkår, kan kreditor til enhver tid kræve gælden indfriet, og der beregnes typisk ikke rente af hovedstolen.

Når gældsbrevet, som er en del af salgsprovenuet, ikke kan placeres i virksomhedsordningen, medfører det, at et beløb svarende til gældsbrevets hovedstol skal hæves ud af virksomhedsordningen.

Det kan medføre førtidig beskatning af opsparet overskud og/eller hævning på indskudskonto-en, der kan blive negativ. Bliver den negativ, kan sælger ikke spare op i virksomhedsordningen, før indskudskontoen igen er positiv.

Hvad gør vi nu?

Efter afgørelsen har spørgsmålet så været, hvordan det så kunne lade sig gøre at lave delvis sælgerfinansiering i et generationsskifte, hvor sælger fortsat driver virksomhed efter et delsalg til børnene?

Den oplagte mulighed var at lave et sælgerpantebrev og lægge det ind i sælgers virksomhedsordning. Sælgerpantebreve kan tinglyses på den faste ejendom i modsætning til anfordringstilgodehavender. Og sælgerpantebreve bruges også i handel mellem parter med modstående skattemæssige interesser.

Det har vist sig ikke at være så let som antaget, at få SKATs godkendelse af, at et sælgerpantebrev, indgået på markedsmæssige vilkår, kan indgå i sælgers virksomhedsordning. Nogle gange sagde SKAT ja til, at sælgerpantebreve kan placeres i sælgers virksomhedsordning i konkrete sager, og andre gange sagde de nej i lignende sager.

Klagesag ved Landsskatteretten

Nu har Landsskatteretten godkendt, at et sælgerpantebrev i en familiehandel kan ligge i faderens virksomhedsordning efter delsalg af virksomhed. Sælgerpantebrevet skal indgås på markedsmæssige vilkår.

Sælgerpantebrevet skal løbende forrentes og afdrages, og der skal fastsættes en kurs på sælgerpantebrevet.

Hvad med købers virksomhedsordning?

Den gæld, der er opstået i forbindelse med køb af en virksomhed, er erhvervsmæssig gæld for køber og kan indgå i købers virksomhedsordning.

VKST kan rådgive dig

Skattelovgivningen er kompliceret, og der er også andre forhold end skat, der spiller ind, når der skal ske salg af virksomhed, hvad enten det er til familie eller til 3. mand. Derfor er det vigtigt, at du har VKST med som rådgiver

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Planteavl

7. august 2023

Landmand om årets frøhøst: Jeg kan ikke huske, at det har været så besværligt i 20 år

Planteavl

4. september 2023

Status på høst 2023: Lille, dyr og besværlig høst

Tilmeld dig
Nyt fra VKST

Bliv opdateret på de seneste nyheder, arrangementer og gode tilbud med VKST Nyhedsbrev. Tilmeld dig her:

Navn(Påkrævet)