Nabohandel

Vi hjælper med din ejendomshandel i landbruget, hvis I som køber og sælger selv har fundet hinanden ved en nabohandel.

Det er en stor beslutning og en længere proces, når en landbrugsejendom skal sælges, da der ofte er tale om store værdier. Derfor er det vigtigt at have en uvildig rådgiver med ind over, så du sikrer, at handlen bliver gennemført til punkt og prikke i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du er velkommen til at kontakte ejendomsekspert Karl-Åge Hornshøj Poulsen på telefon 2118 5981 eller ejendomsrådgiver Finn Halberg på telefon 2037 3887, hvis du har brug for hjælp til din nabohandel.

Få en ejendomsrådgiver med på sagen i din nabohandel

En tryghed i ejendomshandlen

Når vi hjælper med en nabohandel, sørger vi for al papirarbejdet i handlen.

Det er vigtigt, at både sælger og køber er repræsenteret af hver sin rådgiver, og når vi er rådgiver, sørger vi for:

  • Udarbejdelse af aftalegrundlaget mellem de to parter
  • At udforme alle bilag
  • Undersøge tingbogsattest, servitutter og ejendomsdatarapporter
  • At lave refusionsopgørelse
  • Tinglysning
  • Overdragelse af betalingsrettigheder
  • Og alt det andet, en ejendomshandel indeholder

Vi varetager dine interesser og sikrer, at hele handlen forløber uden kedelige overraskelser og uden at give anledning til uenighed mellem begge parter. Det giver dig tryghed gennem hele handlen.

Jeg har brug for at vide, hvornår jeg er ved at gøre noget forkert, og hvad jeg kan gøre bedre, og det får jeg med den her sparring med VKST.

Rådgivning / Flemming Risbjerg / Skibby

Få hjælp til nabohandel i landbruget hos VKST

Din ejendomsekspert ved nabohandel i landbruget

Hos VKST ejendomsafdeling har vi et stærkt fokus på køb og salg af landbrugsejendomme, og vi arbejder tæt sammen de andre fagkyndige rådgivere i resten af huset. Det betyder, at din nabohandel er i trygge hænder uanset, hvilke udfordringer, der skulle dukke op under handlen.

Vores ejendomsrådgivere har et indgående kendskab til ejendomsmarkedet i landbruget og dets forhold, og sammen med resten af fagkonsulenterne og økonomifolket i huset sikrer vi det bedst mulige resultat at din handel.

VKST er din samarbejdspartner til nabohandel i landbruget

Læs også om

En familiehandel omhandler primært overdragelse af fast ejendom til et nærtstående familiemedlem. En familiehandel er en nemmere og billigere løsning end en almindelig bolighandel, hvor du har mulighed for at gøre brug af blandt andet 15%-reglen.

Finn Hallberg

Karl-Åge Hornshøj Poulsen