Satellitkontrol – hvad skal du gøre, hvis du får et høringsbrev?

11. juli 2023

Med den nye landbrugsreform, som gælder i 2023-2027, er det et EU-krav, at Landbrugsstyrelsen anvender satellitkontrol, hvor det er muligt. Det betyder, at vi i langt højere grad end tidligere skal vænne os til løbende at modtage høringsbreve fra Landbrugsstyrelsen, som vi skal reagere på. Den 13. juli udsender Landbrugsstyrelsen høringsbreve til alle de bedrifter, hvor satellitkontrollen har fundet en overtrædelse – alle ansøgte marker bliver kontrolleret, og der forventes et stort antal høringsbreve.  

  • Grundlaget for din ansøgning om landbrugsstøtte er blevet kontrolleret med satellit.
  • Hvis der er fundet en overtrædelse, vil du modtage et høringsbrev d. 13. juli.
  • Kontrollér din indbakke i Tast-selv eller i Landbrugsstyrelsens app.
  • Hvis du er enig i resultatet af kontrollen, vil det ofte være en fordel, at du indsender en ændring af dit Fællesskema, men dette er ikke et krav.  
  • Hvis du er uenig i resultatet af kontrollen, skal du tage billeder, som dokumentation med Landbrugsstyrelsens app.
  • Kontakt os i Plantevagten, tlf. 7027 9000, hvis du har brug for hjælp.

Hvad kontrolleres med satellit?

I 2023 kontrollerer Landbrugsstyrelsen i perioden maj til juli grundlaget for din ansøgning om landbrugsstøtte ved brug af satellit. Det kontrolleres, om du har anmeldt de korrekte afgrødekoder, om dine marker er opdelt korrekt og om din anvendelse af markerne er støtteberettiget. Efter denne kontrol udsendes høringsbreve i juli.

Det bliver løbende hen over året kontrolleret, om du overholder støttebetingelserne dvs. om aktivitetskravet for grundbetaling er opfyldt, f.eks. slåning af brak. Efter denne kontrol udsendes høringsbreve i oktober. Det er denne kontrol, som vi kender som Landbrugsstyrelsens ”trafiklys”, hvor markerne får farverne rød, gul og grøn i Internetmarkkort (IMK).

Det kontrolleres også med satellit, om du overholder pløjeforbud for marker tilmeldt bioordningerne ”Miljø- og klimavenligt jordbrug”, ”Biodiversitet og bæredygtighed” og ”Ekstensivering med slæt”. Efter denne kontrol udsendes høringsbreve fra september og frem.

Der vil fortsat være fysisk kontrol på en mindre del af de ejendomme, som har søgt Landbrugsstøtte, indenfor områder som ikke egner sig til satellitkontrol, f.eks. marker med blomsterbrak. 

Hvad er nyt i 2023?

I 2023 kontrollerer Landbrugsstyrelsen for første gang selve arealanvendelsen med satellit. Det går hovedsageligt på afgrødekoder og opdeling af marker. Det er denne kontrol, som forventeligt resulterer i et stort antal høringsbreve.

Landbrugsstyrelsen udsender høringsbreve torsdag d. 13. juli 2023.

Sådan skal du reagere på et høringsbrev

Hvis du får et høringsbrev, er det fordi, der er identificeret en overtrædelse i ansøgningsgrundlaget eller i ansøgningsbetingelserne.

Landbrugsstyrelsen opfordrer til at alle, der modtager et høringsbrev, afgiver et svar.

Du kan forvente, at der er en høringsfrist på 14 dage. På 9. dagen udsendes en påmindelse om at svare på høringsbrevet.  Hvis du henvender dig til Landbrugsstyrelsen, kan de give en fristforlængelse.

Hvis du er enig i de forhold, som angives i høringsbrevet, ser Landbrugsstyrelsen gerne, at du indsender en ændring til Fællesskemaet i Tast-selv, men det er ikke et krav. Hvis ikke du indsender en ændring i Tast-selv, vil Landbrugsstyrelsen sagsbehandle på det foreliggende grundlag. Du skal være opmærksom på, at det i nogle tilfælde kan resultere i endnu et høringsbrev, og af den årsag, er det en fordel selv at afslutte sagen ved at indsende en ændring til Fællesskemaet.

Vær også opmærksom på at Landbrugsstyrelsen ikke tilretter gødningskvote- og efterafgrøde skemaet (GKEA), når der f.eks. er konstateret en anden afgrøde end den anmeldte i Fællesskemaet.  Du er selv ansvarlig for at GKEA er opdateret med den korrekte gødningskvote. Fristen for indsendelse af GKEA er 10. september, og du kan rette i gødningskvoten i GKEA indtil 31. marts 2024.

Hvis du er uenig i de forhold, som angives i høringsbrevet, skal du indsende billeder, som dokumentation, ved brug af Landbrugsstyrelsens app.

Landbrugsstyrelsens App

Landbrugsstyrelsens app bruges til at indsende billeddokumentation som svar på en høring. Når du tager billeder i appen, registreres det automatisk med GPS, hvor billedet er taget.

I appen kan du også se breve fra Landbrugsstyrelsen, og du kan se på hvilke marker, satellitkontrollen har identificeret en overtrædelse. 

Alle landbrugere og konsulenter har adgang til appen. Hvis du har givet VKST en fuldmagt i Tast-selv, kan vi bruge denne fuldmagt i appen, og tage billeder til dokumentation på dine vegne.

Landbrugsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til brug af appen.

Vi er klar til at hjælpe

Hvis du står til at modtage et høringsbrev, vil det forventeligt komme i din indbakke i Tast-selv d. 13. juli. Du kan også se høringsbrevet i Landbrugsstyrelsens app.

Hold øje med indbakken – du skal selv kontakte os, hvis du får et høringsbrev, og har brug for hjælp.  

Er du kunde i VKST, er du i gode hænder – i denne periode, midt i sommerferien, har vi flere konsulenter, som sidder i plantevagten, og er klar til at hjælpe. Det betyder altså, at hvis din økologikonsulent er på ferie, vil der være en anden, som kan hjælpe dig.

Ring til os på tlf. 7027 9000 og spørg efter Plantevagten.  

Med venlig hilsen    Alle os i Økologisk VKST                                                                  

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Planteavl

7. august 2023

Landmand om årets frøhøst: Jeg kan ikke huske, at det har været så besværligt i 20 år

Planteavl

4. september 2023

Status på høst 2023: Lille, dyr og besværlig høst

Tilmeld dig
Nyt fra VKST

Bliv opdateret på de seneste nyheder, arrangementer og gode tilbud med VKST Nyhedsbrev. Tilmeld dig her:

Navn(Påkrævet)