skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000
Selektiv Slåning Af Brakarealer I Hele Ansøgningsåret 2023

Selektiv slåning af brakarealer i hele ansøgningsåret 2023

Brak er for økologien en ny afgrøde. I vejledning om grundbetaling og tilskudsberettigede arealer 2023 punkt 6.4.1 beskrives hvornår der kan dispenseres fra lukkeperioden, som er 1 maj – 31 juli 2023.

Under visse omstændigheder må du undtagelsesvist selektivt slå dine brakarealer i hele ansøgningsåret.

Det må du ved:

  • risiko for krydsbestøvning mellem brakarealerne og marker til dyrkning af markfrø af græsmarksplanter, bælgplanter og bederoer inden for de afstande, som er fastsat i certificeringsreglerne (bekendtgørelsen om markfrø).
  • behov for at bekæmpe giftige, aggressive eller uønskede plantearter, som f.eks. flyvehavre*, kæmpebjørneklo, brændenælder og tidsler. Du må ikke fjerne det afslåede plantemateriale fra marken. Du kan hindre frøsætning af uønskede plantearter ved at slå inden frøsætning.

*Bemærk for reglerne for bekæmpelse af flyvehavre, her gælder ikke en slåning, men en plukning og samling i sække for at undgå yderligere spredning.

Du skal bekæmpe flyvehavre, så snart du kan konstatere, at der er tale om flyvehavre. Det vil med andre ord sige, at det skal ske, så snart planten er synlig og genkendelig uanset tidspunkt på året. Der ikke er nogen tidsfrist for at fjerne flyvehavre. Reglerne gælder hele året.

Yderligere oplysninger kontakt din økologikonsulent

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV