skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000

Sorø-Slagelse Landboforenings Seniorklub

Klubben hvor man mødes til foredrag, ture, teater og revy, udflugter, hygge og socialt samvær

Kom og vær med!

Sorø-Slagelse Landboforenings Seniorklub blev stiftet i 2005 på initiativ af landboforeningens tidligere formand Arnth Rytter. Klubben er medlem af Landsforeningen Landbosenior. Klubbens vedtægter kan ses her.

Seniorklubbens formål

Klubbens formål er at virke for en aktiv og udbytterig senioralder for nuværende og tidligere landmandsfamilier samt øvrige interesserede.

Medlemskab og kontingent

Alle kan optages som medlemmer, og det kræver ikke medlemskab af landboforeningen. Alle medlemmer optages som personlige medlemmer. Medlemskontingentet på 100 kr., som opkræves hvert år pr. 1. marts, har været uændret siden klubbens start.

Programmer

Seniorklubben udarbejder hvert halvår et spændende program, skiftevis indeholdende sociale arrangementer, foredrag, virksomhedsbesøg, teater- og revyture, udflugter og rejser. Programmet udsendes til alle medlemmer pr. mail, – og pr. post til dem, der ikke har computer. Klubbens program kan læses her.

Fakturering

Al fakturering sker via Gefion, Fulbyvej 15, Sorø. Foredrag og andre mindre arrangementer betales kontant på dagen. Ved deltagelse i rejser skelnes der ikke mellem par og enlige, – dvs. ingen tillæg for enlige. Ligeledes opkræves der ikke faktureringsgebyr for de medlemmer, der modtager fakturaer pr. post, – gebyret betaler klubben. Seniorklubbens bestyrelse kan ses her.


Roskildeegnens Landbo Senior

Et års kontingent kr. 150 pr. person, som skal indbetales på reg. nr. 9309 kontonr. 6500771540 eller på årsmødet som finder sted hvert år i februar/marts måned.

Formand: Knud Hansen, Rytterkær 8, Herringløse, 4000 Roskilde, tlf. 3013 3074, mail: rytterkaer.hansen@hotmail.dk
Næstformand: Finn Ruben Dam, Kornerup Landevej 26, 4000 Roskilde, tlf. 4074 3036, mail: finnruben@outlook.dk
Sekretær: Ellen Olsen, Roskildevej 28, 4622 Havdrup, tlf. 6062 5360, mail: engo38@live.dk
Kasserer: Inger Beske, Gøderupvej 28, 4000 Roskilde, tlf. 2484 4413, mail: inger@beske.dk
Bestyrelsesmedlem: Jørgen Høeg Pedersen, Alehøjvej 1, 4330 Hvalsø, tlf. 4068 2605, mail:jhp@post1.tele.dk


Landbosenior klubben Jyderup

Et års kontingent kr. 100 pr. person.

Henvendelse:
Sekretær: Pernille Steffensen, VKST, tlf. 7027 9000

 

 

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV