skip to Main Content
Ring til os på tlf. 7027 9000

Sjællandske Familielandbrug er en af Danmarks familielandbrugs foreninger med ca. 220 medlemmer, hvoraf de 130 er aktive jordbrugere.

Sjællandske Familielandbrug er en forening  for folk er bor på landet, og holder af arbejde med dyr og planter. Vi arbejder for mere liv på landet, bedre vilkår i landdistrikterne og for bedre forhold for landbrug. Vi er der både for jer, der har landbrug som hobby og for jer, der har landbrug som erhverv.

Sjællandske Familielandbrug har rod i Husmandsforeningerne, der i 100 år har været politisk talerør for de mindre landbrug. Mangfoldighed, tradition, solidaritet og fornyelse går hånd i hånd.
Her er det hvert enkelt medlems argument og holdning, der tæller. Familielandbruget er en demokratisk forening, hvor hele familien har mulighed for at komme til orde og evt. blive valgt til tillidsposter.

Formål

Foreningens formål er “at varetage medlemmernes faglige, økonomiske, sociale og kulturelle interesser indadtil og udadtil”.
Det formål forsøger vi at leve op til, ved dels, igennem samarbejde med andre foreninger, at tilbyde vores medlemmer at løse service- og rådgivningsopgaver, og dels ved at lave sociale og kulturelle arrangementer, som er med til at styrke og fastholde det gode liv på landet.  Vi arbejder også for, at livet som landbruger og lønmodtager kan kombineres uden arbejdsmarkeds- og skattemæssige problemer.

Vi værner om selvejet

I Sjællandske Familielandbrug lægger vi vægt på, at mangfoldigheden bevares.
Vi ønsker en landbrugspolitik, der tilgodeser alle produktionsstørrelser samt miljø- og naturpleje, og hvor der skabes grundlag for så mange selvstændige landbrug som muligt.

Vil du være medlem?

Ønsker du at blive medlem så ring til Lene Hansen på tlf. 5786 5386 eller indsend vores indmeldelsesblanket, som du finder her. Vi er parat til at tage imod din indmeldelse eller fortælle mere om mulighederne i Sjællandske Familielandbrug.

 

Vi glæder os til at byde dig velkommen i
Sjællandske Familielandbrug

Back To Top
TILMELD DIG VKST NYHEDSBREV