Sjællandske Familielandbrug

Sjællandske Familielandbrug er en forening for folk, der bor på landet, og holder af at arbejde med dyr og planter.

Vi arbejder for mere liv på landet, bedre vilkår i landdistrikterne og for bedre forhold for landbrug. Vi er der både for jer, der har landbrug som hobby, og for jer, der har landbrug som erhverv.

Her på siden kan du læse mere om Sjællandske Familielandbrug, og har du spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte formand Ole Karmsteen på telefon 2926 6693.

Bestyrelse

Ole Karmsteen (formand)
Algestrupvej 9, 4850 Stubbekøbing
Tlf. 2926 6693
E-mail: ole@karmsteen.dk

Orla Olsen (næstformand)
Frederikshavevej 4, 4792 Askeby
Tlf. 4045 7674
E-mail: orla_raae_olsen@mail.tele.dk


Bent Ø. Larsen
Jungshovedvej 63, 4720 Præstø
Tlf. 2331 9054
E-mail: Taageholti-s@larsen.mail.dk

Poul Erik Lauritzen
Regndalsvej 11, Øm, 4000 Roskilde
Tlf. 6071 1350
E-mail: lauritz@quq.dk

Lone Nielsen
Gl. Skovvej 87, 4300 Holbæk
Tlf. 2682 3290
E-mail: lonesoeby87@gmail.com

Thomas Jensen
Gl. Skovvej 89, 4300 Holbæk
Tlf. 2181 8814
E-mail: plaeneservice@mail.dk

Jørgen Mosbæk
Ærtebjergvej 1, 4623 Ll. Skensved
Tlf. 2172 8155
E-mail: joergen@mosbaek.nu

Mathias K. M. Hansen (suppleant)
Grønlandsvej 4, 4500 Nykøbing Sj.
Tlf. 2876 9117
E-mail: mathias@dalsbakkegaard.dk

En demokratisk forening

Sjællandske Familielandbrug har rod i Husmandsforeningerne, der i 100 år har været politisk talerør for de mindre landbrug.

Mangfoldighed, tradition, solidaritet og fornyelse går hånd i hånd. Her er det hvert enkelt medlems argument og holdning, der tæller. Familielandbruget er en demokratisk forening, hvor hele familien har mulig-hed for at komme til orde og evt. blive valgt til tillidsposter.

Formål

Foreningens formål er “at varetage medlemmernes faglige, økonomiske, sociale og kulturelle interesser indadtil og udadtil”. Det formål forsøger vi at leve op til, ved dels, igennem samarbejde med andre foreninger, at tilbyde vores medlemmer at løse service- og rådgivningsopgaver, og dels ved at lave sociale og kulturelle arrangementer, som er med til at styrke og fasthol-de det gode liv på landet.

Vi arbejder også for, at livet som landbruger og lønmodtager kan kombineres uden arbejdsmarkeds- og skattemæssige pro-blemer.

Vi værner om selvejet

I Sjællandske Familielandbrug lægger vi vægt på, at mangfoldigheden beva-res. Vi ønsker en landbrugspolitik, der tilgodeser alle produktionsstørrelser samt miljø- og naturpleje, og hvor der skabes grundlag for så mange selv-stændige landbrug som muligt.

Medlemsskab

Kontingentet til Sjællandske Familielandbrug varierer efter dit landbrugs størrelse.
Du kan se priserne for medlemskab længere nede på siden her. Når du er medlem af Sjællandske Familielandbrug er du automatisk medlem af vores hovedorganisation Landbrug & Fødevarer.

Som aktivt medlem har du mulighed for at logge dig ind på LandbrugsInfo.dk, som er Danmarks største landbrugsfaglige informationsportal med uundværlige informationer om landbrug

Prisen på et abonnement på Landbrugsinfo er kr. 2.000,- for dem, som ikke er medlem af en forening. Med et aktivt medlemskab af foreningen Sjællandske Familielandbrug er det gratis.

Fagligt nyt

  • Dit medlemskab giver dig mulighed for aktuel information fagligt og politisk, når du hver uge modtager LandbrugsAvisen
  • Du modtager MedlemsNyt i elektronisk udgave ca. 4 gange årligt

Vil du være medlem?

Ønsker du at blive medlem, så ring til sekretær Lene Hansen på tlf. 5786 5386 eller til formand Ole Karmsteen på tlf. 2926 6693, eller udfyld formularen herunder, så ringer vi dig op – Vi er parate til at tage imod din indmeldelse eller fortælle mere om mulighederne i Sjællandske Familielandbrug.

Kontingent 2023

A Medlem (aktiv), arealGrundkontingent (kr. ekskl. moms)
0-9,9 ha2.700
10-29,9 ha4.300
30-49,9 ha5.900
50-99,9 ha7.500
Over 100 ha11.000
B Medlem (passiv)1.975
C Medlem600

OBS! Vi giver 50% rabat på grundkontingentet det første år til nye medlemmer.

Du bliver medlem af L&F

Som medlem af Sjællandske Familielandbrug er du automatisk medlem af Landbrug & Fødevarer. Alle aktive medlemmer betaler et grundbeløb til Landbrug & Fødevarer på 1.100 kr. Derefter er der en variabel udgift på 16,50 kr. pr. ha og 13,25 kr. pr. 100 kgN. Dog er der fastsat en øvre grænse på 9.100 kr. pr. medlem.

For B-medlemmer betales 1.375 kr. til Landbrug & Fødevarer.

Landbrug & Fødevarer medlemsrabatter

Som aktivt medlem har du mulighed for at benytte en række medlemsrabatter. Se deres hjemmeside her for altid gældende rabatter.

Bliv medlem i dag

Vi er parate til at tage imod din indmeldelse eller fortælle mere om mulighederne i Sjællandske Familielandbrug.

Udfyld indmeldelsesblanketten herunder eller ring til sekretær Lene Hansen, som kan hjælpe dig med at udfylde den.

Lene M. Hansen