Skårlægning af vinter- og vårafgrøder

26. juli 2023

I et fugtigt år som 2023, kan en skårlægning være en løsning på uens modning og sent fremspiret ukrudt. Økologikonsulent Per Jensen fra VKST har skrevet nedenstående artikel om skårlægning, som du kan finde inspiration i til dine vinter- og vårafgrøder.

Sæson 2023 har budt på vækstvilkår, som ikke har været helt optimale i fht. rettidig etablering af vårafgrøder, sen tilførsel af husdyrgødning til vintersæd pga. våde marker. Den manglende nedbør efter etablering af vårsæden, resulterede mange steder i en uens fremspiring og dermed meget åbne afgrøder.

I Juni/Juli måned kom nedbøren, hvilket resulterede i en masse grønskud og en opblomstring af ukrudt, som f.eks. gråbynke og melder. Gråbynker og melder er svære at frarense i mejetærskeren, og vil derfor blive et problem på kornlageret.

Hvad gør skårlægning?

En skårlægning tager saftspændingen af ukrudt, og giver dermed en mulighed for at frarense ukrudtet ved høst. Samtidig giver det en lettere høst, da indførslen i mejetærskeren bliver mere ensartet, og dermed muliggøre en højere kapacitet på mejetærskeren.   

Hvor længe skal afgrøden ligge på skår?

For det første er det rigtig vigtigt at tjekke vejrudsigten, så der er en periode med stabilt tørvejr.

Ellers vil én til to dage på skår være tilfredsstillende, da det jo er saftspændingen i ukrudtet vi hovedsageligt går efter.

Hvis det samtidig er afmodning af grønskud, bør man overveje hvilken type af skårlægger som benyttes. En alm skårlægger på 18 fod eller mere, vil lægge den skårlagte afgrøde i så kraftigt et lag, at afgrøden har svært ved at komme af med fugten. Dette giver en stor risiko for at skåret tager varme og dermed brænder sammen.

Derfor vil en skårlægning af vårsæd med mange grønskud, skulle fortages med en fingerklipper/skiveslå-maskine som lægger skåret mere bredt og åbent på marken. Det giver den skårlagte afgrøde mere luft og mulighed for at afmodne og tørre op. Det kræver dog en vis mængde materiale, da afgrøden kan være svær at samle op, hvis man ikke har pickupskærebord.

Etablering af efterafgrøder

Fordelen ved en skårlægning er at det giver luft og lys til en etableret efterafgrøde, eller mulighed for rettidig etablering af efterafgrøde. En tidligt etableret efterafgrøde, giver en kraftigere vækst til efter-afgrøden samt en øget kulstofbinding

Omkostning til skårlægning/skiveslåmaskine

(Prisniveau for markarbejde 2022/23, kilde: Økologisk planteavlsberetning 2022/2023)

 • Skårlægning: 750 – 800 kr/ha
 • Skiveslåmaskine: 490 – 550 kr/ha

Det er selvfølgelig en yderligere omkostning, at skulle skårlægge sin afgrøde. Men det skal opvejes mod en mere ensartet modning og nemmere høst, samt en forventeligt renere høstet afgrøde.

Summering af fordele og ulemper

Muligheder

 • Nemmere høst: større kapacitet på mejetærskeren og større ”høstvindue”
 • Renere råvare
 • Lavere vandprocent – mindre udgift til tørring
 • Mindre riskiko for tab ved sen høst
 • Tidligere etablering af efterafgrøder – kraftigere vækst og øget kulstofbinding
 • Mulighed for udlæg af aggressive efterafgrøder, f.eks. rødkløver
 • Bedre ukrudtskonkurrence fra efterafgrøder – mindre behov for mekanisk bekæmpelse
 • Større forfrugtsværdi af efterafgrøde – bedre udbytte i efterfølgende afgrøde

Risici

 • Omkostninger til skårlægning/skiveslåmaskine
 • Evt. investering i pickup til mejetærsker (indleje af maskinstation/nabo til opgaven)
 • Risiko for regn/vejrskifte efter skårlægning

Ved yderligere spørgsmål, kan du kontakte din økologikonsulent Per Jensen


Seneste ØkoViden nyheder

Mest læste nyheder

Se de fem mest læste nyheder og få konkrete råd, tips og tricks

Politik

7. august 2023

Bombe under vandløbsvedlige-holdelsen: kommunerne kan stoppe vedligeholdelsen af miljøhensyn

Planteavl

23. august 2022

4% ikke-produktive arealer i 2023 er nu en realitet! Her er reglerne

Skat

16. maj 2018

Biler på hvide plader – skat og moms

Planteavl

7. august 2023

Landmand om årets frøhøst: Jeg kan ikke huske, at det har været så besværligt i 20 år

Planteavl

4. september 2023

Status på høst 2023: Lille, dyr og besværlig høst

Tilmeld dig
Nyt fra VKST

Bliv opdateret på de seneste nyheder, arrangementer og gode tilbud med VKST Nyhedsbrev. Tilmeld dig her:

Navn(Påkrævet)